İş Dünyası Plastik Girişimi

20 Kasım 2019’da Global Compact Türkiye, SKD Türkiye ve TÜSİAD tarafından çalışmalarını gönüllülük esası ile sürdürmek üzere kuruldu. Plastikler için döngüsel ekonomiyi gerçekleştirme vizyonuyla yola çıkan İPG, plastik değer zinciri aktörlerini, yerel yönetimler ve kamu iştiraklerini, yatırımcıları, STK’ları, akademiyi ve vatandaşları yani tüm plastik değer zincirinin çoklu paydaşlarını, bir araya getiren Türkiye’deki ilk ve tek girişimdir.

Plastik değer zincirinin paydaşı olan imzacılar, uluslararası yaygın kabul görmüş prensiplerden oluşan Uluslararası Ortak Vizyonu destekler. Ambalajlı tüketim ürünleri şirketleri, perakende ve hizmet sektörü, gıda servisi şirketleri, ambalaj üreticileri, hammadde üreticileri, toplama, ayırma ve geri dönüşüm şirketleri, dayanıklı tüketim ürünleri üreticileri, plastik ambalaj endüstrisinin tedarikçileri, yatırımcılar, yerel yönetimler ve kamu iştirakleri gibi paydaşlar farklı taahhüt sorumlulukları kabul eder ve imzalar. 

İmzacı sayısı hızla artan Girişim hakkında detaylı bilgi almak ve imzacı olmak için buraya tıklayınız.