Taşıtlarda Enerji Verimliliği

Yayınlanma Tarihi: 01.07.2015

SKD Türkiye Enerji Çalışma Grubu ve Marmara Üniversitesi’nin akademisyenleri tarafından hazırlanan kılavuz, taşıtlarda enerji verimliliği konusunu; ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarıyla ele alıyor. Kılavuz, enerji sektöründeki sera gazı emisyonlarının önemli bir bölümünün, kara taşıtlarından kaynaklanan CO₂ emisyonları olduğunu, bu bağlamda kara taşıtlarını devamlı kullanmakta olan tüm sektörlerde bu konuda farkındalık yaratılmasının önemini vurguluyor.