Reporting Matters

SKD Türkiye olarak, çatı örgütümüz WBCSD ve Londra merkezli Danışmanlık Şirketi Radley Yeldar iş birliğiyle geliştirilen; sürdürülebilirlik, entegre ve entegre faaliyet raporlarının kalitesini ve etkinliğini artırmayı amaçlayan bir metodoloji olan Reporting Matters’ı ülkemize kazandırdık. 
Şirketler, yasa yapıcı ve yatırımcı gibi paydaşların beklentisi doğrultusunda artan açıklama gereksinimleri ve çeşitli paydaş gruplarının beklediği sürdürülebilirlik bilgilerinin açıklanması konusundaki istekleriyle her geçen gün daha fazla karşı karşıya kalıyor. Açıklanan bilgilerin niteliğinin yanında, sunulan bilginin paydaşlar tarafından anlaşılması da büyük önem taşıyor.

Reporting Matters, şirketlerin raporladığı finansal olmayan bilgilerini okuyucu nezdinde daha anlaşılır, daha şeffaf ve daha bütüncül olmasını sağlamak adına şirketlere katkı sağlamayı hedefliyor. 

Proje aşağıdaki 3 aşamadan oluşuyor:

1. SKD Türkiye üyeleri arasından raporlama yapan ve raporlarının değerlendirilmesini talep eden şirketlerin raporlarının SKD Türkiye ve proje ortağı PwC Türkiye tarafından 3 ana kriter ve toplam 18 alt kriter bazında en az iki analist tarafından kalibre edilerek değerlendirilmesi
2. Rapor sahibi şirketlere raporlarında metodolojiye göre güçlü ve gelişime açık yönlerin paylaşıldığı bire bir geri bildirim seanslarının düzenlenmesi
3. Genel sonuçların, raporlama trendlerinin, iyi uygulamaların ve önerilerin yer aldığı Reporting Matters Türkiye raporunun hazırlanması
 
Reporting Matters Türkiye raporları, her yıl raporlama ekosisteminde değişen küresel trendler ışığında önemli gelişmeleri vurguluyor. Her bir alt kategori bazında şirketlere raporlama yolculuklarında destek olmak amacıyla farklı sektörlerden şirketlere iyi uygulama örneği olarak yer veriliyor ve sebepleri açıklanıyor. Rehber niteliğindeki metodoloji notlarının da yer aldığı Reporting Matters Türkiye raporları, her yıl lansman etkinliği ile kamuoyuyla paylaşılıyor.

SKD Türkiye olarak, PwC Türkiye iş birliği ile 6 yıldır üyelerimizin finansal olmayan bilgilerine yer verdikleri sürdürülebilirlik ve entegre faaliyet raporlarının etkinliğini artırmak için raporlarını değerlendirdiğimiz Reporting Matters Türkiye projemizin bu yılki döneminin sonuna geldik.

Çatı örgütümüz WBCSD ve Radley Yeldar tarafından metodolojisi oluşturulan projeyi bu yıl 48 üyemizin katılımı ile tamamladık. Proje döneminde değerlendirilen raporların güçlü ve gelişime açık yönlerini  üyelerimize özel geri bildirim toplantılarıyla sunduk.

REPORTING MATTERS TÜRKİYE 2022 RAPORU ANA BULGULAR

  • Değerlendirilen raporların sektörel dağılımlarına bakıldığında, holdingler ilk sırada yer alıyor. Holdingleri, enerji ve finans sektöründen şirketler takip ediyor. Bu yıl projeye ilk defa dahil olan sektörler ise, elektrik motorları üretimi, perakende, sağlık ve yapı ürünleri sektörleri oldu.
  • Reporting Matters metodolojisi kapsamında değerlendirme alan raporların “Genel” puan ortalamalarında artış gözlemlendi. 2017 yılında değerlendirilen raporların “Genel” ortalama puanı %53 iken 2022 yılında değerlendirilen raporların “Genel” ortalama puanı %71’e yükselmiş oldu.
  • Altı yıl boyunca art arda değerlendirme alan 11 üyenin raporlarının “Genel” puanı 2017’de %55 iken 2022’de %82’ye yükseldi.
  • 2021 yılında raporuna ilk kez değerlendirme alan SKD Türkiye üyelerinin tamamı 2022 proje dönemindeki “Genel” puanlarında artış gösterdi.
  • 2017’de %50 olan “İlkeler” puanı 2022’de %78’e, %56 olan “İçerik” puanı %83’e ve %60 olan “Deneyim” puanı da %86’ya yükseldi.