ERTA

Sürdürülebilirlik raporlamasının birkaç adım daha ileriye taşınması sonucu hayatımıza giren Entegre Raporlama, şirketlerin finansal ve finansal olmayan bilgilerini bütüncül şekilde ele alıyor; kuruluşun kısa, orta ve uzun vadede nasıl değer yarattığını ve yaratacağını, mevcut stratejisini, yönetim yaklaşımını ve performansını yansıtıyor.

Sürdürülebilirlik raporlamasına “entegre düşünme” yaklaşımını getiren bu raporlama türü giderek daha fazla şirket tarafından uygulanır hale geliyor.

SKD Türkiye olarak, sürdürülebilirlik konusunda üyemiz olan şirketler başta olmak üzere iş dünyasına yönelik yürüttüğümüz çalışmalarda raporlamayı 2016’dan itibaren en önemli çalışma alanlarımızdan biri olarak ele alıyoruz. Bu kapsamda, iş dünyası açısından son derece önemli bir adım olan, 15 Şubat 2017’de resmi olarak kuruluşu ilan edilen Entegre Raporlama Türkiye Ağı’nın (ERTA) kurucu üyeleri arasında yer aldık ve sekretaryasını yürütmeye başladık.

ERTA ile ilgili daha fazla bilgi için tıklayınız.