Genel

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni (SDG’ler) Türkiye iş dünyasının mevcut durumu ve ihtiyaçları gözüyle ele alarak çalışmalarımızı bu hedeflerle uyumlu 5 alanda yürütüyoruz.

  • Düşük Karbon Ekonomisine Geçiş ve Verimlilik
  • Sürdürülebilir Tarım ve Gıdaya Erişim
  • Sürdürülebilir Sanayi ve Döngüsel Ekonomi
  • Sosyal İçerme ve Kapsayıcılık
  • Sürdürülebilir Finans ve Risk Yönetimi

Çalışmalarımızı üyelerimizin katılımıyla aşağıdaki çalışma grupları aracılığıyla gerçekleştiriyoruz.

 
Çalışma Grubu Prensipleri ve Rekabet Hukuku ile ilişkili konular için tıklayınız.