Sürdürülebilir Tarım İlkeleri İyi Uygulamalar Rehberi

Yayınlanma Tarihi: 12.10.2018


2015 yılında Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin (SKH’ler) açıklanmasının ardından biz de SKD Türkiye olarak, çalışmalarımızı dört odak alanı altında topladık. Düşük Karbon Ekonomisine Geçiş ve Verimlilik, Sürdürülebilir Sanayi ve Döngüsel Ekonomi, Sosyal İçerme ve Kapsayıcılık odak alanlarımızın yanı sıra insanın dünya üzerinde varolmaya devam edebilmesi için hayati önemi olan Sürdürülebilir Tarım ve Gıdaya Erişim. Bu odak alanımız kapsamında yaptığımız tüm çalışmalarda odağımıza SKH’leri alıyoruz ve Sürdürülebilir Tarım İlkelerinin Türk Gıda Kodeksi’ne girmesini sağlamayı hedefliyoruz.

SKD Türkiye olarak herkes için yeterli, erişilebilir, sağlıklı ve sürdürülebilir tarımsal üretim vizyonununu geliştirerek, sürdürülebilir tarıma geçiş konusunda Türk iş dünyasına bir yol haritası sunmak amacıyla, 2015 yılında Sürdürülebilir Tarım İlkeleri’ni oluşturduk ve yayımladık.

Şimdi ise Sürdürülebilir Tarım İlkeleri’ne Türkiye’nin önemli şirketlerinin sürdürülebilir tarım odaklı projelerinin de eklenmesiyle oluşan bu değerli yayını sizlere sunuyoruz. Bu yayın vasıtasıyla, Türk iş dünyasının, SKH’ler ve Sürdürülebilir Tarım İlkeleri ile bağlantılı projeler geliştirme / uygulama konusunda önemli bir yeti kazandığını iftiharla ifade etmek isteriz. Diğer yandan, bu şirketlerin birçoğunun tedarik zincirindeki şirketleri de sürdürülebilir tarım uygulamalarına teşvik etmeye başlaması oldukça sevindirici bir durumdur.

 

Sürdürülebilir Tarım İlkeleri İyi Uygulamalar Rehberi'ne erişmek için lütfen tıklayınız