İPG Plastik Taahhütleri İlerleme Raporu 2023

Yayınlanma Tarihi: 30.11.2023

Plastik kirliliğinin önüne geçmek, geleceğe yaşanılabilir bir dünya bırakmak için büyük önem taşıyor. Global Compact Türkiye, SKD Türkiye ve TÜSİAD iş birliğiyle, iş dünyasını harekete geçirmek amacıyla kurulan İş Dünyası Plastik Girişimi’nin (İPG) “Plastik Taahhütleri İlerleme Raporu Lansman Programı”nda  hazırlanan raporla şirketlerin ilerlemeleri kamuoyuna duyuruldu.

2019 yılında 26 imzacı ile çıktığı bu yola 2023 yılına toplam 47 imzacı şirket ile devam eden girişim kapsamında bu sene 42 şirket azaltım, yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri dönüştürülmüş/yenilenebilir içerik kullanımı yoluyla gerçekleştirdikleri faaliyetleri raporladı. 

İmzacı şirketler tarafından son proje dönemine kadar taahhüt edilen 44.279 ton plastik azaltımı taahhüdü, 2022 yılında 17676 ton, 2023 yılında ise 29.980 ton ilerleme ile toplamda %107.6’lık bir başarıya ulaştı. Toplamda 47.656 ton tek kullanımlık, problemli ve gereksiz plastik kullanımının önüne geçildi. 

İPG imzacıları, döngüsel ekonomiye geçişi destekleyerek Türkiye'de plastik kullanımını azaltmaya yönelik kararlılıklarını sürdürüyorlar.