Türkiye Materials Marketplace 4. Etkileşim Toplantısı

Etkinlik Tarihi: 30.01.2019

Türkiye Materials Marketplace bir şirketin üretiminden arta kalan hammaddeleri, yan ürünleri, üretim fazlaları ve kullanılmış malzemelerinin başka bir şirketin üretimine girdi olması için yaratılan dijital bir platformdur.

SKD Türkiye tarafından 2016 yılından bu yana EBRD (European Bank for Reconstruction and Development, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası)'nin fon desteği ile devam eden Türkiye Materials Marketplace projesi Türkiye'de döngüsel ekonomi ekosisteminin gelişmesine katkı sağlayan en önemli çalışmalardan biri.