Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği Deneyimleri

Yayınlanma Tarihi: 01.03.2017

Bu yayın, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde belirlediğimiz 4 odak alanından biri olan ‘Sosyal İçerme ve Kapsayıcılık’ altında çalışmalar yapan Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği Çalışma Grubumuz tarafından hazırlandı. Yayın; üyelerimizden TSKB ve AFD (Fransız Kalkınma Ajansı) işbirliğiyle sağlanan fon kapsamında, SKD Türkiye üyesi ve aynı zamanda WEPs (Kadının Güçlenmesi Prensipleri) imzacısı olan 8 şirketin kadın istihdamı ve fırsat eşitliği konusunda gerçekleştirdikleri projelerini ele alan bir vaka analizine dayanıyor. Şirketlerin genel politikalarından öte, somut projelerini ele alarak bunların somut etkilerinin değerlendirmesini içeren raporda, iş dünyasında mevcut kurum kültürünün cinsiyet eşitliğinin benimsendiği bir hale dönüşmesinin aşamaları ve sonuçları en iyi uygulamalar üzerinden gözler önüne seriliyor. Bu raporda ele alınan vakalar, kadın istihdamı ve fırsat eşitliği konusunda işe nereden başlanabileceği konusunda belirsizlik yaşayan şirketlerin sürecin tamamını görmelerini sağlayacak. İnanıyoruz ki bu sayede bu şirketler ilk adımlarını atarak kendi kurumlarında da benzer bir dönüşümü başlatacaklar.