SKD ve AYD "Sürdürülebilirlik" için el sıkıştı

Yayınlanma Tarihi: 03.03.2016


İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) ile Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) 3 Mart 2016 tarihindeki VIII. AVM Yatırımları Konferansı sırasında saat 13.00’te Wyndham Grand İstanbul Levent Otel’de bir işbirliği protokolü imzaladı. 
 
SKD Yönetim Kurulu Başkanı Canan Ercan Çelik ve AYD Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Belgü'nün imzaladığı protokol kapsamında SKD ve AYD, AVM’lerde sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı ile ilgili farkındalık yaratılması, bu yaklaşımın benimsenerek yönetim kriteri haline getirilmesi ve uygulamaya alınması konularında ortak çalışmalar yapmayı kararlaştırdı. Birlikte iş yapmaktan heyecan duyduklarını dile getiren dernek temsilcileri, karşılıklı olarak birbirlerine “Hayırlı olsun” dileklerini ilettikten sonra öğle yemeğine geçtiler.
Bu işbirliği kapsamında AYD üyesi kurumlar da SKD tarafından enerjiyi daha verimli kullanmaya teşvik etmek amacıyla 2013’te imzaya açılan Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi’ni imzalamaları konusunda teşvik edilecek. İmzalanan bildirgeyle, kurumların enerji kullanımları konusunda durumlarını tespit etmeleri, enerji ve/veya CO2 azaltım hedeflerini belirlemeleri, ardından enerji kullanım performansının iyileştirilmesine yönelik şirket politikası ile uygulama stratejisi belirlemeleri hedefleniyor. Ayrıca konu ile ilgili ARGE ve eğitim faaliyetleri sürdürülecek.