Genel Bilgilendirme

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD), sürdürülebilirlik konusuna ilgi duyan, bu alanda çalışmalar yapmış ve bir sivil toplum örgütü ortamında Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma gündeminin gelişmesine destek verebileceği inancında adaylarla çalışmaktan memnuniyet duyar.

Adayların etik iş ilkelerini benimsemiş, araştırmacı ve deneyim sahibi olmaları tercih nedenidir.

Staj İmkanları

Sürdürülebilir Kalkınma konusunun gelecek kuşakların ancak bu konuyu içselleştirmesi ile mümkün olabileceği bilinci ile SKD Türkiye dernek ortamında staj imkanlarını değerlendirmek isteyen stajyerlere yer vermektedir.

Araştırma, raporlama, internet ve sosyal medya yönetim alanlarında stajını değerlemek isteyen adayların özgeçmişleri ile beraber ilgilendikleri alanı da ekleyerek info@skdturkiye.org adresine başvurmaları yeterli olacaktır.

Açık Pozisyonlar

Şu anda açık bir pozisyonumuz bulunmamaktadır.