Genel Bilgilendirme

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD), sürdürülebilirlik konusuna ilgi duyan, bu alanda çalışmalar yapmış ve bir sivil toplum örgütü ortamında Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma gündeminin gelişmesine destek verebileceği inancında adaylarla çalışmaktan memnuniyet duyar.

Adayların etik iş ilkelerini benimsemiş, araştırmacı ve deneyim sahibi olmaları tercih nedenidir.

Staj İmkanları

Sürdürülebilir Kalkınma konusunun gelecek kuşakların ancak bu konuyu içselleştirmesi ile mümkün olabileceği bilinci ile SKD Türkiye dernek ortamında staj imkanlarını değerlendirmek isteyen stajyerlere yer vermektedir.

Araştırma, raporlama, internet ve sosyal medya yönetim alanlarında stajını değerlemek isteyen adayların özgeçmişleri ile beraber ilgilendikleri alanı da ekleyerek info@skdturkiye.org adresine başvurmaları yeterli olacaktır.

Açık Pozisyonlar

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Kurumsal İletişim Yöneticisi İlanı 

Temel Sorumluluk Alanları:

 • Derneğin stratejisi ve iş planı doğrultusunda yıllık iletişim planının ve kurumsal söylemlerinin hazırlanması, bütçesinin oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Derneğin hedeflediği konumlamaya uygun olarak Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Sekreter iletişimlerinin planlaması,
 • Medya ile ilişkilerin geliştirilmesi, farklı mecralarda derneğin faaliyetlerinin yer alması için üçüncü partilerden hizmet alınarak çalışmaların yürütülmesi,
 • Derneğin kurumsal ve yürütücüsü olduğu platformların sosyal medya hesaplarının yıllık ve aylık planlamalarının yapılması, üçüncü partilerden destek alınarak hesapların yönetilmesi,
 • Yazılı ve dijital mecralardan gelen haber, röportaj, konuşmacı taleplerinin değerlendirilmesi,
 • Basın bültenleri, sosyal medya içerikleri, konuşma metinleri, davet metinleri, teşekkür metinleri, video içerikleri gibi içeriklerin derneğin ilgili birimleri ve üçüncü partilerden destek alınarak hazırlanması ve yönetilmesi,
 • Derneğin kurumsal web sitesi başta olmak üzere yönettiği platformlara ait web sitelerinin ve tüm dijital iletişim kanallarının yenilikçi bir anlayışla geliştirilmesi ve üçüncü partilerden de destek alınarak yönetilmesi
 • Tüm kurumsal iletişim faaliyetlerine ilişkin aylık, dönemsel ve yıllık iletişim raporlarının  üçüncü partilerden hizmet alınarak hazırlanması,
 • Derneğin kurumsal kimliğine uygun logo ve tüm görsel malzemelerin kullanımı için standartların geliştirilmesi, tüm mecra ve malzemelerde uygun kullanımların denetlenmesi,
 • Derneğin yıllık etkinliklerinin planlaması, etkinliklerin gerektiğinde üçüncü partilerden hizmet alınarak düzenlenmesi ve yönetilmesi
 • Yıllık olarak üye memnuniyet anketi düzenlenmesi, anket sonuçlarının derneğin yıllık iş planlarına girdi oluşturacak şekilde analiz edilmesi, raporlanması ve aksiyon planlarının takip edilmesi,
 • Dernek tarafından düzenlenen eğitimlerin İş Geliştirme ve Paydaş İlişkileri Müdürlüğü ve Proje Yöneticileri ile iş birliği içerisinde tasarlanması, yönetimine destek verilmesi ve dış iletişim çalışmalarının yapılması,
 • Derneğin marka bilinirliğinin artırılmasına yönelik tanıtım faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi,
 • Dernekte  bulunan tüm birimlerle yakın ilişkide olarak gerektiği yerlerde iş birliği yaparak mevcut çalışmaların geliştirilmesine destek olunması ile
 • Tüm iletişim harcamalarının bütçe ile uyumlu, etkin, verimli ve azami fayda üretecek şekilde yapılması beklenmektedir.

Gerekli Özellikler:

 • Sürdürülebilirlik alanında en az 5 yıl tecrübeli,
 • Kurumsal İletişim ve ilgili bir pozisyonda en az 5 yıl tecrübeli,
 • Güçlü iletişim, yazma, sunum, sosyal medya ve koordinasyon becerisine sahip,
 • Üniversitelerin İletişim, İdari Bilimler ya da Sosyal Bilimler Fakültelerinden mezun,
 • Çok iyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisine sahip,
 • Planlama, organizasyon yetkinliği yüksek, ekip çalışmasına yatkın.

Kurumsal İletişim Yöneticisi, doğrudan Genel Sekreter’e bağlı olarak çalışır.

Sosyal Medya Çalışmaları:

 • Reklam yönetimleri ve analizlerinin yürütülmesi ve gerekli durumlarda bu aşamalar ile ilgili olarak ajansla birlikte çalışılması
 • İletişim biriminin medya faaliyetlerinin içerik ve görsel hazırlıklarına katkı sağlanması, içeriklerin ve görsellerin toplanması, bülten şablonuna yerleştirilmesi ve paylaşılması
 • Sosyal medya hesaplarının aylık gelişiminin takibi, kamu spotu hazırlanmasına destek verilmesi

Basın Çalışmaları:

 • Günlük haber takibinin ve bilgilendirmesinin yapılması, basın bülteni yayınlanan haberlerin raporlama yapılması
 • Q&A’lar, bültenler, konuşma metinleri, davet metinleri, teşekkür metinleri, video gibi içeriklerin hazırlanması ve güncel tutulması

Genel İletişim Çalışmaları:

 • İçeriklerin güncel tutulması, fotoğrafların çekilmesi ve arşivlenmesi
 • Basılı ve görsel malzemelerinin tasarımı, uyarlama ve uygulama süreçlerine destek olunması
 • İletişim listelerinin güncel tutulması ve kurumsal kimlik çalışmalarının takip edilmesi
 • Görsel, yazılı basın ve sosyal medya, cemiyet ve kurumlarının haber ve etkinliklerinin takip edilmesi.
 • Kaynak geliştirme süreçlerinin iletişim malzemelerinin hazırlanmasına destek verilmesi, sponsorların talepleri doğrultusunda görsel ve yazılı malzemelerin hazırlanması
 • Toplantı, seminer vb. organizasyonlarda iletişim ve kaynak geliştirme organizasyonlarına destek verilmesi
 • İç iletişim için düzenli e-bülten hazırlanması
 • Kurumsal ve proje web sitelerinin ve mobil uygulamalarının tasarım süreçlerine, güncellemelerinin yapılmasına destek olunması ve ajanslarla yürütülen çalışmalara destek verilmesi

SKD Türkiye'de çalışmak isteyen adayların özgeçmişleri ile beraber ilgilendikleri alanı da ekleyerek info@skdturkiye.org adresine başvurmaları yeterli olacaktır.

 

 

 

 

Öne Çıkanlar