Sürdürülebilir Finans Forumu

Sürdürülebilir Finans Forumu; 2013 yılından itibaren her yıl bankacılık, bankacılık dışı finans sektörü ve reel sektörde sürdürülebilir finans konusundaki farkındalığın artırılması ve iyi uygulamaların paylaşılması amacıyla Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) ve Global Compact Türkiye işbirliğiyle düzenleniyor. Forum için her yıl bir tema belirlenerek bu temayla ilgili Türkiye’den ve dünyadan uzman kişiler konuşmacı ve panelist olarak davet ediliyor.