Reporting Matters 2017

Yayınlanma Tarihi: 30.03.2018

Reporting Matter 2017 Yönetici Özeti'nden

Ülkemizde sürdürülebilirlik raporlaması yapan şirket sayısı her geçen yıl artarken bu raporların hem küresel bir kıyaslamaya hem de belli kriterlere dayanan bir değerlendirmeye tabi tutulmasının, uzun vadede şirketlere önemli getiriler sağlayacağına inanarak çatı örgütümüz WBCSD’nin kullandığı Reporting Matters değerlendirme yöntemini üyelerimizle buluşturmaya karar verdik. SKD Türkiye ve PwC Türkiye iş ortaklığı ile hazırladığımız bu ilk değerlendirme raporunu sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

  • Halihazırda sürdürülebilirlik raporu hazırlayan 23 üyemizin ilgili raporlarının 3 ana ve 18 alt kritere göre değerlendirildiği bu çalışmanın sonunda, her şirkete özel geri bildirim dokümanları hazırlanarak tüm bu kriterlerdeki puanlar ve gelişmeye açık yönler ayrıntılı olarak kendileriyle paylaşıldı. Çalışmamızın son aşaması olan bu rapor ise genel resmi görmemiz açısından en önemli kısmı oluşturuyor
  • Bu global verilerin devamında ise Türkiye değerlendirmesi sonucunda elde ettiğimiz bulguları paylaştık. Raporun belki de en önemli kısmı olan bu bulgulardan öne çıkanları şöyle özetleyebiliriz:
  • Türkiye’de sürdürülebilirlik raporlaması konusunda holdinglerin ve uluslararası şirketlerin öncü olduğu görüldü.
  • Sektörel bazda bakıldığında raporlamanın en yaygın olduğu sektörlerin başında finans sektörü geliyor.
  • Sürdürülebilirlik yönetişiminin Türkiye’deki şirketlerinin güçlü bir alanı olduğu ve %78’inin sürdürülebilirlikle ilgili oturmuş yönetimsel bir düzeni olduğu ve konunun CEO seviyesinde sahiplenildiği görüldü. Öte yandan bu raporlardan sadece %35’inde açıklanmış uzun vadeli bir stratejinin bulunması sistem ile uygulama arasındaki bağlantının güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koydu.
  • 23 raporun tamamında sürdürülebilirlikle ilgili uluslararası sistemler ve çerçevelerin kullanıldığı ve böylece ölçme, değerlendirme ve karşılaştırmanın kolaylaştığı görüldü.
  • Global verilerle kıyaslandığında en büyük farkın ‘Güvenilirlik’ kriterinde olduğu görüldü. Global araştırmaya katılan şirketlerin raporlarının %73’ü için dış denetim alınmışken Türkiye’de bu oran %35.
  • Sürdürülebilirliğin tüm iş süreçlerinin merkezinde yer alması ve sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlarıyla değer zincirinin tamamında uygulanması konusunda şirketlerin büyük çoğunluğunun henüz beklenen seviyenin altında olduğu görüldü. İncelenen raporlarda özellikle bu bütünlükçü yaklaşımın eksikliği fark edildi.

SKD olarak bu alana katkı sunmaya önümüzdeki yıllarda da devam edeceğimizi belirtmekten mutluluk duyuyor, bu çalışmanın tüm iş dünyasına faydalı olmasını diliyoruz.