Aygaz ve Tüpraş binalarda enerji verimliliği için çalışacak

Yayınlanma Tarihi: 11.01.2013

Koç Holding Enerji Grubu şirketlerinden Aygaz ve Tüpraş, iklim değişikliğine karşı Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) tarafından hazırlanan
“Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi”ne imza attı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın da destek verdiği bildirge,Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Erol Memioğlu ve Tüpraş Genel Müdürü Yavuz Erkut tarafından imzalandı.


İstanbul, 11 Ocak 2012 - Koç Holding Enerji Grubu şirketlerinden Aygaz ve Tüpraş, iklim değişikliğine karşı Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) tarafından hazırlanan “Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi”ne imza attı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın destek verdiği bildirgenin imza töreni İstanbul’da düzenlenen 4. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’nda gerçekleştirildi.
İmza töreninde konuşan SKD Başkanı Galya Frayman Molinas, Dünyadaki enerjinin yaklaşık yüzde 40’ının binalarda kullanıldığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Bildirgemizde de belirttiğimiz gibi yüzde 40’lık bu oran ulaşım ya da endüstrideki kullanım miktarının üzerinde. Binalarda kullanılan enerji iklim değişikliğinin ana etkenlerinden biri ve bu nedenle dikkatle ele alınması gerekiyor. SKD olarak iş dünyasının binalarda enerji verimliliğini ciddi oranda düşürmek için liderlik etmesi gerektiğini ve bunu başarmak için önceliklerini tekrar belirlemesi gerektiğini savunuyoruz.”
SKD’nin de üyesi bulunduğu Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) tarafından hazırlanan bildirgeyle, dünyadaki enerjinin yaklaşık yüzde 40’nın binalarda kullanıldığına dikkat çekiliyor. Bu durumun iklim değişikliğinin ana etkenlerinden biri olduğuna işaret edilen bildirgede, katılımcı kuruluşlara iklim değişikliğiyle mücadelede uygulaması gereken beş aksiyon öneriliyor. İş dünyasına yol gösterecek bir içeriğe sahip “Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi”, ticari binalarda enerji verimliliğini sağlamak için ihtiyaç duyulacak standartların dünya çapında enerji verimli binalara talebi artıracağını belirtiyor. Bildirgede amacın, ortak çabayla, dünya çapında enerji kullanımı ve karbon salınımında kayda değer iyileşme sağlanması olduğu vurgulanıyor.
SKD üyelerinin yanı sıra Türkiye’de faaliyet gösteren tüm şirketlerin enerji kullanım performansının arttırması hedeflenirken, katılımcı kurumlar beş aksiyonu yerine getirmeyi taahhüt ediyor. Beş aksiyon şöyle sıralanıyor:
o Şirket binalarındaki mevcut durumu tespit etmek ve hedeflenen değişime uygun olarak zamana dayalı enerji ve/veya CO2 azaltım hedefleri belirlemek.
o Şirket binalarında enerji kullanım performansının iyileştirilmesine yönelik şirket politikası yayınlamak.
o Şirket binaları için belirlenmiş bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik bir uygulama stratejisi ve denetim programı belirlemek ve hayata geçirmek.
o Şirketin enerji kullanımı, CO2 salınımı ve azaltım hedefleri konusunda yapmış olduğu ilerlemeyi Sürdürülebilirlik ve diğer benzeri raporlarında yıllık olarak yayınlamak.
o Binalarda enerji verimliği çalışmalarını daha yaygın hale getirmek için, tedarikçiler, çalışanlar ve diğer paydaşlarla pazarlama, Ar-Ge, bilgilendirme ve eğitim gibi faaliyetler yapmak.
Aygaz Sürdürülebilirlik Konusunda Öncü
Aygaz sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda; ekonomik, çevresel ve sosyal performansının tüm yönlerini kapsayacak şekilde iç ve dış paydaşlarıyla paylaşmasına imkân veren “Sürdürülebilirlik Raporu”nu ilk kez 2002 yılında yayınlamıştı. 2008 yılında GRI raporlama metodunu benimseyen Aygaz, sürdürülebilirlik raporunu uluslararası standartlara da taşımış oldu. Aygaz “2010-2011 dönemine ait Sürdürülebilirlik Raporu’nu “B” uygulama seviyesinde yayınlayarak, enerji sektöründe “B” seviyesinde rapor yayınlayan ilk Türk şirketi oldu.
Aygaz, yayınladığı sürdürülebilirlik raporlarıyla, sürdürülebilirlik yönetimi anlayışı, çevresel etkilerin yönetilmesi, çalışanların gelişimi, toplumsal yatırımlar, ürün sorumluluğu ve operasyonel sürdürülebilirliği ile ilgili anlayışını tüm paydaşlarına, 2002 yılından bu yana, düzenli olarak aktarıyor. Aygaz’ın sürdürülebilirlik raporlarına www.aygaz.com.tr adresinden ulaşılabilir.
Tüpraş’ta Sürdürülebilirlik ve Enerji Yönetimi
2007 yılında sürdürülebilirlik çalışmalarını raporlamaya başlayan Tüpraş, uluslararası raporlama standardı olan GRI kriterlerinde rapor yazan ilk Türk şirketidir. Tüpraş, GRI kriterlerinde raporlamasını periyodik olarak sürdürmektedir.
2008 yılından itibaren sanayide ve binalarda enerji verimliliği konusunda etkin bir politika yürüten Tüpraş’ın enerji politikası, çevre dostu, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji üretimi ve tüketimidir. Enerji verimliliği projeleri, Tüpraş’ın uluslararası kurumsal itibarının yanı sıra, sürdürülebilirlik çalışmalarına da katkı sağlamıştır.
Son beş yıllık dönemde, sanayi ve binalarda çevre dostu enerji verimliliği ile ilgili çalışmalar sonucu; 650 – 670 bin ton/yıl sera gazı emisyonu azaltımı gerçekleşmiş, emisyon değerleri ise % 0.009 azalmıştır. Bu yüzdesel iyileşmenin, yaklaşık 20-25 milyon ağaca eşdeğer olduğu öngörülmektedir.
Tüpraş, sürdürülebilir enerji verimliliği yönetimi çerçevesinde; çevresel etkilerin yönetilmesi, çalışanların gelişimi, kurumsal sorumluluklar, toplumsal yatırımlar, ürün sorumluluğu ve operasyonel sürdürülebilirlik ile ilgili anlayışını tüm paydaş ve çalışanlarına sürekli olarak aktarmaktadır. Tüpraş Kurumsal Sorumluluk raporlarına www.tupras.com.tr adresinden ulaşılabilir.
Aygaz hakkında
Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi olan Aygaz, Türkiye’nin 10. büyük sanayi kuruluşudur. Kurulduğu 1961 yılından bu yana Türkiye’de LPG (Likit Petrol Gazı) sektöründe liderliğini sürdüren Aygaz; LPG’nin otogaz, tüpgaz ve dökmegaz olarak dağıtımının yanı sıra gaz aletleri üretimi ve satışını da gerçekleştirmektedir. 81 ilde 3.800 tüpgaz bayisi ve otogaz istasyonu ile hizmet veren Aygaz ayrıca, 26 ülkeye gaz aletleri ihracatı yaparak, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da faaliyet göstermektedir. Aygaz tüpü her gün 100 binden fazla eve ve işyerine girmekte, 1 milyona yakın araç Aygaz’ın otogaz ürünü Aygaz Otogaz+ ile yolculuk yapmaktadır. Aygaz merkez tesisler ve bayiler olmak üzere 15 binden fazla personel ile yarım asırdır Türkiye’nin dört bir köşesinde hizmet vermektedir.
Tüpraş Hakkında
Ülkemizin rafinaj sektöründeki lider kuruluşu Tüpraş, İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman’da bulunan dört rafinerisinde yıllık 28,1 milyon tonluk ham petrol işleme kapasitesi, taşımacılıktaki Bağlı Ortaklığı Ditaş ve akaryakıt dağıtım sektöründeki iştiraki Opet’le birlikte ülkemizin öncü, Avrupa’nın yedinci, Dünya’nın yirmi dokuzuncu büyük rafineri şirketidir.
Koç Topluluğu’na katılmasıyla Tüpraş’ta üretim verimliliğinden çevre düzenlemelerine, iş güvenliğinden teknolojik gelişime uzanan bir dizi yeni uygulama hayata geçirilerek kamunun sorumluluk anlayışı, özel sektörün dinamizmiyle birleştirildi.
Tüpraş rafinerilerinde en yeni teknolojiye sahip modern ünitelerin devreye alınmasıyla, çevre sağlığı açısından son derece önemli olan yurtdışı piyasalarda geçerli standartlardaki akaryakıt üretimine geçildi. 2014 yılında devreye alınacak Fuel Oil Dönüşüm Projesi; daha temiz bir çevre için düşük kükürtlü ve daha yüksek kalitede motorin üretimi ve yüksek oktanlı benzinde yüksek üretim kapasitesi sağlayarak, İzmit Rafinerisi’ni dönüşümde dünyanın ilk sıralarına taşıyacak.