Sürdürülebilirlikte Yeni Kavramlar

Sürdürülebilirlik konusunda küresel bilgi birikimini Türk iş dünyasına sunmak amacıyla 2016 sonunda yayınladığımız 100 Maddede Sürdürülebilirlik Rehberi, iş dünyası ve paydaşlar tarafından son derece olumlu karşılandı ve önemli bir ihtiyacı karşıladı. Buradan yola çıkarak SKD Türkiye olarak bilgi paylaşmaya yönelik aksiyonlarımızı artırmaya karar verdik. Bu kapsamda, adı geçen rehberimizde yer alan, halihazırda küresel sürdürülebilirlik gündeminde de konuşulan ve ülkemizde benimsenmesi, uygulanması son derece önemli olan bazı kavramları ele aldığımız bir etkinlik serisi başlattık. Bu seri; 1 yıla yayılan, SKD Türkiye’nin 4 odak alanına yönelik ve her odak alanı için 2 etkinlik olacak şekilde tasarlandı. Her etkinlik, konuyla ilgili Türkiye’den ve/ veya yurtdışından uzmanların konuşmalarıyla gerçekleşiyor.