Türkiye Materials Marketplace, 2. Etkileşim Toplantısı Gerçekleşti

Etkinlik Tarihi: 07.12.2017

7 Aralık 2017 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nde düzenlenen 2. Etkileşim Toplantısı ile, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan destek çerçevesinde, projenin ilk yılındaki gelişmelere ve TMM Platformu’ndaki güncel duruma dair katılımcılara bilgiler aktarıldı.

Etkinlik, SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Canan Ercan Çelik ve EBRD Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği Müdürü Astrid Motta’nın açılış konuşmalarıyla başladı.

EBRD’nin faaliyet gösterdiği ülkelerde çevresel ve sosyal etkileri artırıcı bir yaklaşım benimsediğini aktararak ekonominin farklı sektörlerinde atık azaltma projelerini desteklemeyi amaçlayan Near Zero Waste - NØW Programı’ndan bahsetti. TMM Projesi’nin bu Program’ın hedefleriyle birebir uyumlu olması sebebiyle projenin ilk iki yılı için EBRD tarafından fon desteği sağlanmış olduğunu belirtti.

Motta, aynı zamanda TMM ve Platform kapsamında oluşacak sinerji imkanları için yatırım ihtiyacı doğması halinde EBRD kaynaklarının açık olduğunun altını çizdi.

Ardından SKD Türkiye Çalışma Grupları Yöneticisi Münevver Bayhan, TMM Projesi’nin hedeflerini, projenin ilk yılında yaşanan gelişmeleri ve güncel durumu detaylıca aktardı. Projenin 2 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen etkinlikte lanse edilmesinin ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan destek mektubu alınması ve Ferda Ulutaş İşevi’nin Teknik Danışman olarak proje ekibine katılmasıyla ivme kazandığını belirtti.

US BCSD Genel Sekreteri Andrew Mangan ise projenin tekrar kullanabilir malzemelere ulaşma ve fırsatları değerlendirme konusunda birçok firmaya yardımcı olduğunu, onlar için bir ağ/platform oluşturduğunu belirtti. Proje kapsamında en büyük 3 zorluğun (1) projeye katılım, (2) yaratılan değerden emin olamama, ve (3) var olan sözleşmeler haricinde başka bir mecraya malzeme girişi konularında yaşandığını belirtti. Bu zorluklara ABD’nin farklı eyaletlerindeki uygulamalardan örnekler vererek çözümler sundu.

TMM Teknik Danışmanı Ferda Ulutaş İşevi, projenin genel ve kısa vadeli hedeflerini özetleyerek mevcut deneyimler, literatür çalışmaları, uluslararası uygulama örneklerinin incelenmesi, teknik uzman havuzu ile etkileşim ve sektörel odaklanmalar yoluyla sinerji olanaklarının belirleneceğini belirtti. Bu süreçte firmalarla sürekli etkileşimin ve şeffaf şekilde bilgi paylaşımının öneminin altını çizdi.

İşevi, farklı sektörlerden örnek ağları gösterdikten sonra TMM üyesi 24 şirket arasındaki sektörel dağılım hakkında bilgi vererek, yoğunluğun %22 ile yapı malzemeleri ve %19 ile gıda ve içecek ile kimya sektöründe olduğunu belirtti. TMM üyelerinin mevcut atıkları ve diğer malzemelerinden örnekler paylaşarak şimdiye kadar belirlenen sinerji fırsatlarından örnekler sundu.

TMM üyesi P&G ve Elif Holding’den katılımcılar ise atık azaltımı konusundaki mevcut çalışmalarını, TMM’ye üye olma sebeplerini ve projenin şirkete getireceği katma değeri içeren kısa sunumlar gerçekleştirdiler.

Uzmanlar ile paralel oturumların ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Uzmanı Oğuzhan Akınç, Atık Yönetimi Mevzuatı’nı detaylıca aktararak yürürlükten kalkan mevzuat ve AB Mevzuatı Uyumu konusunda çıkarılan kararları katılımcılarla paylaştı. Döngüsel ekonomi stratejisini destekleyen ilgili mevzuat maddelerini ayrıntılı şekilde anlatarak ‘yan ürün’ kavramının tanımını ve mevzuattaki karşılığını aktardı. Bakanlık’a yapılacak yan ürün başvurusu için alınması gereken belgelerin bilgilerini de ekledi. Akınç, hem yan ürün, hem de alternatif hammadde olarak malzemelerin yeniden kullanımı hakkında yapılan mevcut uygulamalardan ve biyokütle kapsamında yapılan Atık Yönetimi Yönetmeliği Değişikliği’nden bahsetti. Bakanlık’ın EBRD ile yürüttüğü Atık Durumunun Sona Ermesi (End of Waste) Kriterlerinin Belirlenerek Mevzuata Aktarılmasının Değerlendirilmesine Yönelik Ön Çalışma Projesi’nden bahsederek, TMM Projesi’nin de bu uygulamalarla uyumlu olduğunun ve projeyi Bakanlık olarak desteklediklerinin altını çizdi.