Üyelerimiz

Sürdürülebilir kalkınma, insan yaşamının gereksinimleri ile doğal kaynakların sürdürülebilirliği arasında denge kurularak kalkınmanın; ekonomik, çevresel ve toplumsal dinamiklerin bütüncül bir şekilde ele alınarak programlanmasıdır.

Tam bu noktada iş dünyası sürdürülebilirliği odağına alıp, iş yapış süreçlerini değiştirerek hem "iş"in bugününe ve yarınına yatırım yapabilir hem de çevre, ekonomi ve toplumun geleceğine hayati bir etkide bulunabilir.

Bahsettiğimiz bu etki ise farkındalık ile başlayan, strateji değişikliğiyle şekillenen bir süreçle ve bütüncül bir yaklaşım ile mümkün.

SKD Türkiye olarak işte tam bu noktada devreye giriyoruz. Ve sürdürülebilir kalkınma konusunda en önemli aktörlerden olan iş dünyasını, bu etkiyi birlikte yaratmak amacıyla aynı çatı altında buluşturuyoruz.

2004 yılında sürdürülebilirlik odaklı tek iş dünyası derneği olarak çalışmaya başladık. Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin tecrübesi ve desteği ile gücümüze güç kattık.

Bu yolculukta en değerli yol arkadaşlarımız, sürdürülebilirlik kavramının önemini bizler kadar iyi kavramış üyelerimizdir.

Her yıl sayıları ve ‘sürdürülebilir iş’e bağlılığı artan üyelerimiz, sürekli bir iletişimin parçası olarak şirketler ve endüstriler arası iş birliğini kuvvetlendiriyorlar. Sürdürülebilirlik yolculuğunun tek başına değil, kolektif bir yolculuk olduğunun farkında olarak bu konuda bilgi ve deneyimlerini paylaşıyorlar.

 

Üyelerimiz arasında yer alarak yolculuğunuzu bizimle birleştirmek isterseniz daha fazla bilgi için info@skdturkiye.org adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Üye şirketlerin logoları

Üyelerin sektörel dağılımı