İşin Geleceği ve Kadın İstihdamı Projesi

İşin Geleceği ve Kadın İstihdamı Projesi’ni, 2022 yılı başında üyelerimizden KPMG iş birliğinde; şirketlerin mevcut kadın yetenek havuzlarının dijitalleşme ile ilgili yetkinliklerini tespit etmeyi ve bu bulgulardan yola çıkarak İnsan Kaynakları Departmanları için bir kılavuz oluşturmayı hedefleyerek başlattık. Projenin ilk fazında üyelerimizin kadın istihdamı ve dijitalleşme konularında resmini çekmeyi amaçladık ve baz veri analizi çalışması gerçekleştirdik.

Sürdürülebilir Kalkınma Raporu 2021 verilerine göre Türkiye toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusunda büyük zorluklarla mücadele etmektedir, bu bağlamda SKD Türkiye olarak cinsiyet eşitliğine yönelik geliştirdiğimiz proje ile bu alandaki çalışmalara katkı sağlamak için çalışıyoruz.

Araştırma raporunun öne çıkan sonuçları şöyle;

  • Araştırmaya katılan üyelerimizin beyaz yaka kadın çalışan oranı 2019 yılında %36,4 iken, 2021’de %37,2’ye çıkmıştır. 
  • Borsa İstanbul’da işlem gören 410 şirketin verilerine baktığımızda Yönetim Kurulu’nda kadın oranının %16,7 olduğunu görüyoruz. Araştırmaya dahil olan şirketlerin kadın yönetici oranlarının %29, Yönetim Kurullarında kadın oranlarının ise %23 olduğunu gördük.
  • Katılımcı şirketlerin %79’u dijital dönüşümü ajandalarına alırken, bu şirketlerin %41’nin kadın çalışanlara yönelik yetkinlik dönüşümü çalışmaları yaptığı görülüyor.
  • İşin Geleceği ve Kadın İstihdamı Proje Raporunu incelemek için tıklayınız.
  • Projemizin ikinci fazı kapsamında yayımladığımız İşin Geleceği ve Kadın İstihdamı Projesi Yol Haritası Raporuna ulaşmak için tıklayınız. 

İşin Geleceği ve Kadın İstihdamı Projesi, 2022 yılı Üye Memnuniyeti Anketi sonuçlarına göre, yılın en iyi ve en kapsayıcı projesi olarak değerlendirilmiştir.