İnovatif Sürdürülebilirlik UygulamalarıYarışması

Yayınlanma Tarihi: 28.09.2017


  
“İnovatif sürdürülebilirlik” konusunda en iyi uygulamalar ödüllendirildi.
 
İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) tarafından ikinci kez düzenlenen “İnovatif Sürdürülebilirlik Uygulamaları Yarışması”nda kazananlar belli oldu. “Büyük Şirket” kategorisinde Kordsa Global, Şekerbank, Enerjisa EDAŞ; “KOBİ” kategorisinde Positive Energy, Alternatif Yaşam Derneği ödül kazandı. KOBİ kategorisinde DKM İnşaat ve Çevreci Eczacılar Kooperatifi’ne Teşvik Ödülü verildi. Ödüller, Borusan, Brisa, Coca-Cola ve Vodafone’un desteğiyle düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 
SKD tarafından, inovatif uygulamalarla sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunan iyi uygulamaları ödüllendirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen “2. İnovatif Sürdürülebilirlik Uygulamaları Yarışması”nda kazananlar belli oldu. 
 
Ödüller, Borusan, Brisa, Coca-Cola ve Vodafone’un desteğiyle düzenlenen ödül töreni ile sahiplerine verildi. İstanbul’da, Salt Galata’da düzenlenen törene iş dünyası, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve medya temsilcileri katıldı. Törende, Futurist Ufuk Tarhan’ın, hiper trendler  konusunda yaptığı vizyoner konuşma büyük ilgi topladı.   
  
 
Büyük Şirket kategorisinde 3, KOBİ kategorisinde 2 firma ödül kazandı
 
İnovatif Sürdürülebilirlik Uygulamaları Yarışması’nda, “Büyük Şirket” kategorisi “Çevresel İnovatif Uygulama” dalında Kordsa Global, “Ekonomik İnovatif Uygulama” dalında Enerjisa EDAŞ, “Sosyal İnovatif Uygulama” dalında Şekerbank ödül kazandı. 
 
“KOBİ” kategorisinde “Çevresel İnovatif Uygulama” dalında Positive Energy, “Sosyal İnovatif Uygulama” dalında Alternatif Yaşam Derneği ödül kazanırken, “Ekonomik İnovatif Uygulama” dalında yeterli puan alabilen firma olmadığı için ödül verilemedi. “Çevresel İnovatif Uygulama” dalında DKM İnşaat ve Çevreci Eczacılar Kooperatifi “Teşvik Ödülü”ne layık görüldü.   
 
Yarışmada finale kalan 17 firma SKD İnovasyon Çalışma Grubu tarafından belirlendi. Finalistler; kamu, üniversite, basın ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan jüri tarafından değerlendirildi ve kazananlar belli oldu. 
 
Çelik: “İnovasyon ve işbirliği kavramlarını sıklıkla duyacağımız bir döneme girdik”
 
Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan SKD Başkanı Canan Ercan Çelik, dünya gündeminde giderek daha fazla önem kazanan inovasyon konusunu sürdürülebilir kalkınmanın gerekli ve önemli bir unsuru olarak gördüklerini belirterek şunları söyledi, “Kısa zaman önce Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin bu konuya dikkat çektiğini gördük. 17 genel konuyu kapsayan hedefler arasında yoksulluk, açlık, barış, adalet, eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, enerji, iklim, su gibi başlıkların yanı sıra inovasyon da var. Derneğimizin 12 Çalışma Grubundan biri olan İnovasyon Çalışma Grubumuzda 48 üyemizin 20’si görev alıyor ve uzun zamandır sürdürülebilirlikte inovasyonun özendirilmesi ve bu konuda farkındalık yaratılması için bu yarışmanın yanı sıra, özellikle KOBİ’lere dönük eğitimler düzenliyorlar.” 
 
30 Kasım-11 Aralık tarihleri arasında Paris’te gerçekleştirilen İklim Değişikliği Zirvesi’ne (COP 21) de dikkat çeken Çelik, “COP21’de yapılan konuşmalara ve anlaşma metnine baktığımızda da inovasyonun ne kadar hayati olduğunu görüyoruz. Paris Anlaşması ile dünya tarihinde ilk kez tüm ülkeler iklim değişikliği ile mücadele için ortak bir zeminde buluştu. Anlaşmanın yürürlüğe gireceği 2020’den itibaren ülkeler, 100 milyar dolar olarak belirlenmiş olan finansman desteğinin sağlayacağı imkanlar ile emisyon azaltımına başlayacaklar; böylece yeni teknolojilerin geliştirilmesinin de önü açılmış olacak. Tüm iş süreçlerinin düşük karbon ekonomisine geçiş için uygun hale getirilmesi, ülke hedeflerine ulaşmak için gereken dönüşümlerin yapılması gerekiyor. Bu yeni dönemde ‘inovasyon ve işbirliği’ sıklıkla duyacağımız kavramlar olacak” dedi.
 

2. İNOVATİF SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYGULAMALARI YARIŞMASI ÖDÜL ALAN FİRMALAR
 
BÜYÜK ŞİRKET KATEGORİSİ
 
Çevresel İnovatif Uygulama: Kordsa Global
 
• Proje: ABC (Adaptive Baloon Control) Projesi
• Proje özeti: Üretim sahalarında kullanılan büküm makinelerinde enerji tasarrufuna yönelik bir proje olma özelliğini taşıyor. Direk büküm makinelerinde dış ipliğin oluşturduğu balonun elektronik sistem vasıtası ile verilen açıya göre daraltılıp, çalışan üretim stili bazlı enerji tüketiminin azaltılması hedefleniyor.
 
Ekonomik İnovatif Uygulama: Enerjisa EDAŞ
 
• Proje: Mobil Krikolu Merkez
• Proje özeti: Mobilizasyonun hayatımızda daha fazla yer kaplaması; enerji taleplerimizde de ani değişiklikler meydana gelmesine neden oldu. Bu durum yaşayan ve değişen elektrik dağıtım şebekelerinde; yüksek gerilim teçhizatlarının da mobil hale getirilmesi fikrini ortaya çıkardı. Bu proje kapsamında, hızlı ve kolay monte edilebilen, zorlu zemin şartlarına uygun, ergonomik ve kompakt bir tasarıma sahip, maksimum iş sağlığı ve güvenliği sağlayan, akıllı şebeke yapısına uygun bir tesis üretildi. 
 
Sosyal İnovatif Uygulama: Şekerbank
 
• Proje: Aile Çiftçiliği Bankacılığı
• Proje özeti: Şekerbank, üretimin sürdürülebilirliği için çiftçilerin toprağını, köyünü bırakıp gitmesini önlemek amacıyla Kasım 2014’te “Aile Çiftçiliği Bankacılığı”nı başlattı. Proje ile tarım arazilerinin miras yoluyla bölünerek küçülmesi, sulama olanaklarının kısıtlı olması, modern tarım tekniklerinin uygulanmaması gibi nedenlerle geliri azalan ve köyünü terk eden çiftçiye, 10 yıla varan vadelerle sektörde ilk olan finansman imkanları tanındı. Çiftçi çocuklarının üniversite eğitim giderlerinden hane halkının aylık harcamalarının finansmanına kadar ihtiyaca özel çözümler geliştirildi. 
 
KOBİ KATEGORİSİ
 
Çevresel İnovatif Uygulama: Positive Energy
 
• Proje: EnBeacon - Enerji Tüketiminde Sürdürülebilir Enerji Yönetimi
• Proje özeti: Binalarda insan davranışlarının enerji tüketimine etkisi yüzde 20-25 arasında değişiyor. Bir binada otomasyon sisteminin pahalı olmasından çok o binanın yaşam döngüsünün, bina ve insanların kullanım alışkanlıklarının tespiti, çevresel faktörlerin (iklim şartları, gün ışığı zamanı) bina enerji tüketimine etkisinin analiz edilmesi önem taşıyor. Bu anlamda geliştirilen bulut tabanlı yazılım ve IoT (nesnelerin interneti) teknolojisi ile enerjinin gün içinde nasıl tüketildiği, kayıp ve yanlış kullanım noktalarının neresi olduğu tespit ediliyor, gerçek zamanlı rapor alınarak binada enerji tüketiminin analiz edilmesi, statik değil dinamik ve sürdürülebilir bir enerji yönetimi sağlayan sistem oluşturuluyor. Bu sayede binalarda enerji tüketimi azaltılarak karbon ayak izi düşürülüyor. Türkiye’nin en önemli cari açığı olan enerji giderlerinin yüzde 20-25 azaltılabileceği öngörülüyor.
 
Çevresel İnovatif Uygulama (Teşvik Ödülü): DKM İnşaat
 
• Proje: İkinci Kalite Kauçuk Esaslı Yalıtım Malzemesi Atığının Geri Dönüştürülerek Darbe Sesi Yalıtım Membranı Eldesi ve Ürün Çeşitlendirmesi
• Proje özeti: İkinci kalite elastomerik kauçuk esaslı ısı yalıtım malzemesi atığı farklı boyutlarda granüle edilerek, mikserde poliüretan bazlı bağlayıcı ile karıştırıldıktan sonra kalıplanarak presleniyor. Farklı yoğunluklarda elde edilen mamüller müşteri ve pazar ihtiyaçlarına uygun kalınlık ve yüzey şekillendirme işlemleri sonucunda darbe sesi yalıtımı için yangına dayanıklı, ısı yalıtımı da sağlayan çevreci ürünler olarak kullanıma hazır hale getiriliyor. Böylece yüzde yüz geri dönüşümlü, ithal ürünlere göre daha yakın mesafeden temin edileceği için karbondioksit emisyon değerlerini minimuma indirgeyerek LEED ve BREEAM puanlamasında katkı sağlayan, 2002/49/EC Direktifine göre hazırlanan Gürültü Yönetmeliklerine ve Binalarda Enerji Performans Yönetmeliğine uygun ve daha ekonomik bir ürün olarak pazara sunuluyor.
 
Çevresel İnovatif Uygulama (Teşvik Ödülü): Çevreci Eczacılar Kooperatifi
 
• Proje: Evsel Atık İlaç Toplama ve Bertaraf Projesi (Atık İlaç Hareketi)
• Proje özeti: Atık ilaçların çöplere veya kanalizasyona atılarak yanlış imhası, çevre ve insan sağlığı açısından dünya çapında bir sorun. 12.04.2014 tarihli Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Yönetmelik, eczacılara eczanelerindeki kullanım süresi dolan ilaçlarının lisanslı imha tesislerinde imhasını zorunlu tutuyor. 2009’da başlatılan bu projeyle, hem bireylerin kullanmadığı hem de eczanelerin kullanım süresi dolan ilaçları EDAK lojistik desteği ile toplanıyor. İzmir Buca Belediyesi’nin sağladığı depoda biriktirilerek lisanslı tesislerde imhası sağlanıyor. Okullarda atık ilaç konusunda verilen eğitimlerle, bilinçlendirme ve alışkanlık kazandırma çalışmaları yapılıyor.
 
Sosyal İnovatif Uygulama: Alternatif Yaşam Derneği
 
• Proje: Düşler Akademisi Kaş 
• Proje özeti: Düşler Akademisi Kaş (DA Kaş), engelli bireyler başta olmak üzere toplumsal dışlanmaya maruz kalan tüm bireylerin sanat ve spor yoluyla entegrasyonunu sağlamak amacıyla kurulmuş bir köy akademisi. Sahip olduğu gelir getirici modelleriyle aynı zamanda bir sosyal girişim modeli olma özelliğini taşıyor. Alternative Camp, Sosyal Girişim Parkı, Ekolojik Yaşam ve Düşler Akademisi olarak dört farklı konseptte çalışmalarını yürütüyor. Özel sektör, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetim ve yerel halk, yerli ve uluslararası gönüllü ağı ile tüm dışlanmış grupları bir araya getiriyor. Alternatif Kamp Mayıs-Kasım ayları boyunca farklı engel grupları ve dezavantajlı bireylere birer haftalık ücretsiz kamp hizmeti sağlıyor. Sosyal Girişim Parkı konseptiyle öğrenciler, kurumsal sektör çalışanları ve her türlü sosyal girişimci adaylarına sosyal girişimciliğin temelleri ve uygulaması, engelliliğe doğru yaklaşım, gönüllülük gibi konularda eğitimler veriliyor ve alt projeler üretiliyor. Ekolojik yaşam prensiplerini benimseyen akademi, elektriğinin bir bölümünü güneş panelleriyle, mutfak ihtiyaçlarının bir bölümünü dört dönümlük arazide doğal yöntemlerle yetişen meyve sebzelerle sağlıyor. Düzenlenen çeşitli eğitim, sanat programları ve etkinliklerle köy ve Kaş yerel halkı da akademiden faydalanıyor. 
 
KOBİ Kategorisinde, Ekonomik İnovatif Uygulama dalında yeterli puanı alan bir firma olmadığı için bu kategoride ödül verilmedi.