Reporting Matters 2019 Raporu Lansmanı Gerçekleşti

Yayınlanma Tarihi: 16.04.2020

SKD Türkiye’nin çatı örgütü Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) ve Radley Yeldar tarafından geliştirilen Reporting Matters Türkiye 2019 Raporu açıklandı. SKD Türkiye’nin öncülüğünde üye 25 şirketin katılımıyla bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen rapor PwC Türkiye işbirliğiyle hazırlandı.

SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, “2019 yılı Reporting Matters raporumuzu, 2020 yılının küresel gündemi COVID-19 salgını sürecinde yayınlıyoruz. Dünya tarihinde her krizin kaos ile ilerleme arasında ince bir çizgide sonuçlandığını biliyoruz. Doğru adımları atan, yeniliklere açık ve inovatif bir yaklaşım benimseyen ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde sürdürülebilir büyümeyi odak alanına alan tüm şirketlerin bu süreci güçlenerek atlatacağına inanıyoruz” dedi.

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin (SKD) Türkiye çatı örgütü Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) ve Radley Yeldar tarafından geliştirilen Reporting Matters’ın Türkiye Raporu 2019 sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. SKD Türkiye’nin öncülüğünde üye 25 şirketin katılımıyla bu yıl üçüncü kez yapılan çalışma bu yıl da PwC Türkiye iş birliğiyle gerçekleşti. 

2019 yılı Reporting Matters Türkiye Raporu’nun 2020 yılının küresel gündemi COVID-19 salgını sürecinde yayınladıklarına işaret eden İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, “Dünya tarihinde her krizin kaos ile ilerleme arasında ince bir çizgide sonuçlandığını biliyoruz. Doğru adımları atan, yeniliklere açık ve inovatif bir yaklaşım benimseyen ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde sürdürülebilir büyümeyi odak alanına alan tüm şirketlerin bu süreci güçlenerek atlatacağına inanıyoruz” dedi. Bu dönemin yönlendirdiği yeni araçların, yeni iş yapış biçimlerinin ve yeni bakış açılarının ortaya çıktığına değinen Edin, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın gerçekleştirilmesine yönelik işlevsel çıktıları olacağını söyledi. Edin, bu kötü durumu avantaja çevirip daha iyi bir dünya ekosistemi, daha güçlü bir iş dünyasına geçiş kapısı olarak görmek gerektiğini kaydetti. 

Ebru Dildar Edin, bugünkü gibi değişken ortamda sürdürülebilirlik raporlarının öneminin arttığını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Tüketici davranışları, inovasyon ve demografik değişimlerin, şirketlerin sürdürülebilirlik raporlarını hazırlama şekillerini etkileyeceğini tahmin etmek mümkün. Dünya her açıdan olağanüstü bir dönemden geçerken, şeffaflığı, insan sermayesini ve sürdürülebilirliği daha fazla önemseyen, bu öğeleri de şirket öncelikleriyle birleştirip raporlayan şirketlerin bu dönemde avantaja sahip olacaklarını söyleyebiliriz”  

 

 

Raporlama yapan şirketler kayda değer ilerleme gösteriyor

SKD Türkiye’nin çatı örgütü Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) ve Radley Yeldar tarafından geliştirilen Reporting Matters sistematiğini 2017 yılında Türkiye’ye getirdiklerini hatırlatan Ebru Dildar Edin, şunları söyledi: “Bu yılın karşılaştırmalı sonuçları bize, raporlama yapan şirketlerde kayda değer ilerlemelerin olduğunu gösteriyor.  Bu gelişmeler, SKD Türkiye’nin, şirketlerin sürdürülebilirlik raporlaması konusundaki kapasitelerinin geliştirilmesi ve küresel ölçekte rekabet güçlerinin artırılması hedeflerine her yıl biraz daha yaklaştığını gösteriyor. Bu konudaki kararlılığımızı, 2020 yılında ve devamında da sürdüreceğiz. Reporting Matters 2019’un, içeriği, raporlama konusundaki yol göstericiliği ve yenilikleri ile yine iş dünyasına bu yıl da rehber olacağına biliyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etme yolunda, herkesin sorumluluk alması gerektiğine inanıyoruz.”

 

Sorunların tek bir çözümü var; birlikte mücadele etmek

SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sürdürülebilir Finans ve Risk Yönetimi Odak Alanı Eş Başkanı Ediz Günsel de, “Gerek şirketlerden projemize ilişkin aldığımız olumlu geri bildirimler gerekse değerlendirdiğimiz raporlardaki gelişmeler bizleri hem mutlu ediyor hem de cesaretlendiriyor. Raporlama kalitesi giderek artarken, genel puanını iyileştiren üyelerimizin oranı yüzde 93,3’e ulaştı. Her ne kadar raporlama kalitesinde hatırı sayılır bir gelişme gözlemlesek de, uluslararası iyi örneklerle karşılaştırdığımızda daha gidilecek yolumuz var. Özellikle ‘raporlanan sürdürülebilirlik temalarının Strateji ile olan bağlantısı’ ve ‘TCFD, SASB gibi uluslararası çerçevelerle olan uyum’ gibi konularda gelişme alanları mevcut.” dedi. 

Dünyanın 2030 yılı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşma konusunda zorlandığını belirten Ediz Günsel, şu görüşleri dile getirdi:
“Ekonomi büyürken dünya genelinde yoksulluk istenilen düzeyde azalmıyor. Çevresel ayak izimiz büyürken iklim değişikliği ile mücadelede alınması gereken yolun uzun olduğu da açık. PwC’nin her yıl gerçekleştirdiği 2019 Küresel CEO Araştırması’na göre CEO’lar geleceğin belirsiz olduğunu dile getirerek ekonomik büyümenin yavaşlayacağını düşünüyor. Buna ek olarak, bir zamandır maruz kaldığımız küresel iklim değişikliğine bağlı sorunlarla, yaşamakta olduğumuz COVID 19 küresel salgını gibi tüm dünyanın karşı karşıya olduğu sorunların çözümünde hep birlikte mücadele etmek zorunda olduğumuzu bugünlerde daha da iyi anlıyoruz. İş dünyasının bu zorlu süreçteki performansının da sürdürülebilir bir geleceğin inşasında önemli olduğunu düşünüyoruz. “
SKD Türkiye’nin son 3 yıldır tüm çalışmalarında, raporlama konusuna büyük önem verdiğini belirten Ediz Günsel, “Çatı örgütümüz Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (WBCSD) 2013’te başlayarak küresel çapta uyguladığı ve çok başarılı sonuçlar elde ettiği Reporting Matters yöntemini 2017’de üyelerimizin katılımı ile hayata geçirdik. 2017 ve 2018 raporlarının ardından, üçüncü kez yayınladığımız bu çalışma ile finansal olmayan raporlamadaki eğilimleri ortaya çıkarıyor, raporlamalarda kalite ve etkinliği arttırıyor, iyi uygulama örneklerini paylaşarak yaygınlaştırıyoruz. Bu değerli çalışmada emeği geçen SKD Türkiye ve PwC Türkiye ekiplerine çok teşekkür ediyorum.” dedi.


Reporting Matters 2019 Türkiye Ana Bulguları

  • SKD üyelerinin raporlama yapma oranı artıyor. 2017’de %40 olan bu oran üye sayısındaki artışa rağmen 2019’da %48. 
  • 3 yıl üst üste geri bildirim alan üyelerin ortalama puanı 2017’de 53 iken 2019’da 67. Bu ilerlemede verilen geri bildirimlerin de etkisi olduğunu söylemek yanlış olmaz. 
  • 3 yıl üst üste geri bildirim alan üyelerimiz arasında genel puanını iyileştiren rapor oranı %93. Geçen yıl bu oran %76 idi. 
  • 2017’den beri Önemlilik puanını artıran rapor oranı %24’’ten %53’e çıktı.  
  • IoT, AI gibi yeni teknolojilere ve bu teknolojilerin iş yapış biçimlerine etkisine atıfta bulunan rapor oranı geçen seneye göre büyük bir artış yaşadı. %40’tan %68’e çıktı. 
  • Bağımsız denetime tabi olan rapor oranı 2017’de %35 idi. 2018’de %44 oldu ama 2019’da %32’ye düştü. Burada ilk defa geri bildirim verilen raporların olması ve ülkemizdeki ekonomik gelişmelerin rol oynadığı tahmin ediliyor. 
  • Dış güvence oranı WBCSD’de 2018’de %86 iken bu yıl %79 olarak belirlendi. Benzer bir durum küresel olarak kendini gösteriyor. 
  • Raporlar dijitalleşiyor. PDF içeriklerin yanı sıra web sitelerinde detaylı bilgi bulunduran şirket oranı %44.