İşin Geleceği ve Kadın İstihdamı Projesi Yol Haritası

Yayınlanma Tarihi: 12.06.2023

Dijital dönüşümden en çok etkilenecek alanların, özellikle kadınların fazlaca konumlandığı roller olduğu dikkate alındığında, işin geleceğinde kadınların gelişen teknolojiye uyum sağlayabilmeleri için yeni yetkinlikler kazanmaları ve var olan yetkinliklerini geliştirmeleri büyük önem taşıyor. SKD Türkiye olarak 2022 yılında üye şirketlerimizden KPMG iş birliğinde başlattığımız “İşin Geleceği ve Kadın İstihdamı Projesi”nin ilk fazında üyelerimizin kadın istihdamı ve dijitalleşme konularındaki durumunu tespit etmek adına baz veri analizi çalışması gerçekleştirdik.

Projemizin ikinci fazında ise kadınların dijital yetkinliklerini artırmak ve dijital dönüşümü sağlamak isteyen şirketler için “Kadın İstihdamı ve Çalışma Koşullarına Yönelik Adımlar” ile “İşin Geleceği ve Dijital Dönüşüm Ekseninde Kadın” olmak üzere iki eksenden oluşan kapsamlı bir yol haritası hazırladık. Şirketler bu yol haritasında, Türkiye’den ve dünyadan çok sayıda kurumun dönüşüm süreçlerindeki iyi uygulama örneklerini de kapsamlı şekilde bulabilecekler. Hazırladığımız yol haritasının kadın istihdamında artması ve yetkinlik dönüşümü için tüm kurumlara yarar sağlamasını diliyoruz.