Sosyal İçerme ve Kapsayıcılık

Sürdürülebilirliğin ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarının entegre bir şekilde ele alınması gerektiğini vurgulayan yaklaşımımız, sosyal içerme ve kapsayıcılığı odak alanı olarak belirlememizde en büyük etken. İş dünyasının merkezinde insan ve toplumlara sunulan fayda olduğunda ortaya çıkan yeni düşünce biçimleri, iş yapış biçimlerini de değiştirmeyi sağlıyor.  

 

Günümüzde bir şirketin geleceğini çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, tüketicileri, içinde faaliyet gösterdiği yerel topluluklar, ilişkide bulunduğu hükümetler ve hissedarlarının bakış açısı, desteği veya sadakati belirliyor. Dolayısıyla şirketlerin sürdürülebilirliği, finansal kârından öte tüm bu paydaşları için yarattığı katma değerle yakından ilişkili. 

SKD Türkiye olarak şirketlerin özellikle sürdürülebilirliğin temel kavramlarından olan sosyal içerme ve kapsayıcılığı gözeten bir iş modelini benimsemelerini oldukça önemsiyoruz. Bu odak alanı altında şirketlerin sosyal sermayenin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi ile sosyal etkileri konusunda farkındalık sağlamaya yönelik önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

2016 yılından itibaren öncelikli konu olarak “kadın istihdamı ve fırsat eşitliği”ni belirleyerek Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği Çalışma Grubu’nu kurduk ve bu alanda faaliyet gösteren tüm paydaşlarla aktif bir işbirliği başlattık.

 

Sosyal İçerme ve Kapsayıcılık Projeleri

Eşit Adımlar Platformu: Sosyal İçerme ve Kapsayıcılık Çalışma Grubu tarafından 2017 yılı sonunda SKD Türkiye’nin kapsayıcı rolü ile bağlantılı olarak, kadın istihdamına yönelik iyi uygulamaların, şirketlere yönelik öz değerlendirme araçlarının, yol haritalarının, Türkiye’de ve dünyada yapılmış çalışmaların, raporların ve etkinliklerin bir arada olduğu bir mecra oluşturulması hedefiyle yola çıkılan Eşit Adımlar platformu yayın hayatına başladı. Platform’un bir diğer hedefi de hem kadın hem erkek özel sektör çalışanlarının, kamu ve stk’ların, gerekse de kadın istihdamına yönelik hibe veren kurumların, kadın girişimcilerin kullanması, böylece konuyla ilgili özel sektör odaklı bir ağ oluşturması olarak belirlendi. 

Ana hedefi özel sektörde kadın istihdamının artırılması ve kadın-erkek fırsat eşitliğinin sağlanması olan Platform esitadimlar.com adresinden ziyaret edilebilir.  

Özel Sektörde Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği Vaka Analizi: İş dünyasında cinsiyet eşitliği alanında yapılan iyi uygulamaları paylaşmak, bu sayede henüz bu konuda adım atmamış şirketlere yol göstermek, daha fazla şirketin bu konuda çalışma yapmasını sağlamak amacıyla bir proje geliştirilen proje, TSKB ve AFD (Fransız Kalkınma Ajansı) işbirliğiyle SKD Türkiye’ye sağlanan fon ve PwC’nin metodolojisiyle 9 şirketin kadın istihdamı ve fırsat eşitliği konusundaki iyi uygulamaları analiz edilmesi ile tamamlandı. Yayın lansmanı ve çalışmanın çıktıları Mart 2017’de TÜSİAD ve Global Compact Türkiye işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte kamuoyu ile paylaşıldı.

Kadın İstihdamında Güncel Değişiklikler Eğitimi: Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelikle ilgili gerçekleşen güncel değişiklikleri paylaşmak amacıyla PwC Türkiye İş Hukuku Hizmetleri Birimi’nin desteğiyle SKD Türkiye üyelerine özel bir eğitim düzenlendi. 

 

 İlgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri