Sürdürülebilir Tarım ve Gıdaya Erişim

Sürdürülebilir tarım uygulamalarının herkesin yeterli, erişilebilir, sağlıklı bir gıdaya erişim konusundaki en doğru yol olduğuna inanıyor ve Sürdürülebilir Tarım ve Gıdaya Erişim odak alanımızdaki çalışmaları bu doğrultuda yürütüyoruz. 

 

WEF tarafından, 2030 yılında 8,5 milyar insanın doğru ve yeterli beslenebilmesi için gerekli sürdürülebilir tarım ve gıda sisteminin detaylarının araştırıldığı raporda dört muhtemel senaryo ortaya konuluyor. 2030 yılında karşılaşacağımız yüksek nüfus ve yetersiz tarımsal üretim sonucu ortaya çıkan ilk senaryo yalnızca yüksek ödeme gücü olan kesimlerin yeterli gıdaya erişebilmesi olarak belirtiliyor. İkinci senaryo alternatifi ise nüfus artışı ile paralel gelişecek olan kontrolsüz tüketimin, küresel iklim değişikliğini de tetikleyeceğinden, doğal kaynaklar üzerinde çok yüksek baskının olduğu ve gezegenin taşıma kapasitesini aştığımız bir kaosu işaret ediyor. Dördüncü senaryo alternatifi, tarım ve hayvancılıkta güçlü yerel pazarların oluşacağı, ancak bu bölgeler ile sağlıklı bir ticaret ilişkisine geçemeyecek nüfusun beslenme konusunda ciddi sıkıntılara maruz kalacağı yönünde. Raporda ortaya konan üçüncü senaryo ise gıda atığının azaltılması, verimli tarımsal üretim yöntemlerine gerekli yatırımların yapılması, doğal kaynakların korunması, iklim değişikliği ile mücadele konusunda stratejiler geliştirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin önceliğe alınması durumunda açık kaynaklı bir Sürdürülebilir Tarım’ın sağlanabileceği yönünde. 
Sürdürülebilir Tarım ve Gıdaya Erişim Çalışma Grubu’nun gerçekleştirdiği çalışmalardan bazıları şöyledir:

Sürdürülebilir Tarım İlkeleri ve İyi Uygulamalar Rehberi:

2018 yılında yayınlanan bu rehber, 2015 yılında SKD Türkiye Sürdürülebilir Tarım ve Gıdaya Erişim Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Sürdürülebilir Tarım İlkeleri'nin güncelleştirilmiş versiyonuna ek olarak, SKD Türkiye, TÜSİAD ve UN Global Compact üyesi 15 şirketin, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Sürdürülebilir Tarım İlkeleri ile ilgili tamamladıkları iyi uygulama örneklerini de içeriyor. 

Sürdürülebilir Tarım İlkeleri Kılavuzu:

2015 yılında SKD Türkiye tarafından yayınlanan Sürdürülebilir Tarım İlkeleri, Türkiye’de tarımın çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarını sürdürülebilirlik perspektifinden ele alan ilk çalışmalardan biri oldu. Kılavuz, tarım arazilerinin, üreticilerin, çevrenin ve doğal kaynakların korunmasını geliştirecek sistem ve uygulamalar konusundaki farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 12. Taraflar Konferansı (COP12) Partnerliği:

2015 yılında Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı COP12’de konunun iş dünyası perspektifinden ele alınması, dünyadan iyi uygulamaların yanı sıra Türkiye’den iyi uygulamaların da yer alması konusunda SKD Türkiye aktif rol alarak Sürdürülebilir Arazi Yönetimi İş Forumu’nun ana partnerlerinden biri oldu. Forum sonunda küresel iş dünyasının sürdürülebilir arazi yönetimi konusundaki pozisyonunu ifade eden Ankara Deklarasyonu yayınlandı.

Türkiye’de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar- Çevresel Perspektif:

Sürdürülebilir tarım ve gıdaya erişim, en başta, su yönetiminin doğru planlanmasını gerektiriyor. 2013 yılında SKD Türkiye, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Doğa Koruma Merkezi (DKM) ve Yaşama Dair Vakıf (YADA) işbirliğiyle hazırlanan rapor, Türkiye’de suyun planlanması ve yönetiminde çevrenin önemli bir faktör olarak ele alınması gerekliliğini ortaya koyuyor. Bununla birlikte dünyada konuyla ilgili var olan deneyim ve yaklaşımlar da okuyucuya sunuluyor.

 

İlgili Sürdürebilirlik Kalkınma Hedefleri