Eşit Adımlar Platformu Yayında

Yayınlanma Tarihi: 01.02.2018

Eşit Adımlar, iş hayatında kadın ve erkek eşitliğinin önemini vurgulayan, ülke nüfusunun yarısını oluşturan kadınların ekonomiye eşit katılımı, karar mekanizmalarında eşit temsili, ücret ve terfide eşit haklara sahip olmaları için yol haritaları ve iyi uygulama örnekleri paylaşan bir platform. Dijital rehber niteliğindeki Eşit Adımlar’da fırsat eşitliğiyle ilgili güncel gelişmeler ve şirketlerin gerçekleştirdiği iyi uygulamaların yanı sıra ölçüm araçları, araştırmalar, raporlar, mevzuat ve düzenlemeler de paylaşılıyor.

Eşit Adımlar'a neden ihtiyaç duyduk?
OECD ülkelerinde kadınlar ve kız çocukları ortalama eğitim düzeyi ve başarısı açısından erkeklerin önüne geçmiş durumdalar. Ancak kazançlı ve yüksek talep gören fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında kadın sayısı hala çok düşük seviyede.

Son 30 yılda kadınların işgücüne katılımı erkeklerinkine yakınlaşmış olmasına rağmen ücretli çalışma yaşamına katılımdaki farklılıklar sürüyor.

OECD genelinde tam zamanlı çalışan kadınların geliri aynı düzeydeki erkeklerden %15 daha düşük. Ücretler arasındaki bu farkın son on yıldır kapanmadığı görülüyor.

Kadınların aile bakımı yükümlülüğü ve kadına yönelik şiddet kadınların toplumsal yaşama, karar alma mekanizmalarına ve işgücüne katılımının önündeki en önemli engeller.

Eşit Adımlar, kadın istihdamının önemini artırmak ve hali hazırda yer alan iyi uygulamaların da yer verildiği; şirketleri eşit istihdam konusunda cesaretlendirmek, platform olarak bir kaynak teşkil etmek ve de dijital bir başvuru adresi olmak için kurulup, insan kaynaklarını harekete geçirmek için oluşturulmuş bir platformdur.

Eşit Adımlar’da kime ulaşmayı hedefliyoruz?
Eşit Adımlar, fırsat eşitliği alanında iyi uygulamalar gerçekleştirmeyi amaçlayan, bu konuda yol haritasına ihtiyaç duyan, diğer iyi örnekleri inceleyerek kendisi için gelişim alanı yaratmak isteyen tüm firmalara açık. Bu anlamda Eşit Adımlar, şirketlerin insan kaynakları, kurumsal iletişim, kurumsal sosyal sorumluluk departmanları çalışanlarının yanı sıra, üst düzey yöneticiler, STK temsilcileri ve akademisyenler için pek çok fırsat barındırıyor.

Eşit Adımlar’ı kimler destekliyor?
Eşit Adımlar, 2018 yılında WBCSD’nin Türkiye kolu olan ve sürdürülebilir bir dünyaya dönüşümü gerçekleştirmek için farklı endüstri ve sektörlerden şirketlerle çalışan SKD Türkiye tarafından, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB)’nın desteğiyle hayata geçirildi.

SKD Türkiye, iş dünyasının sürdürülebilir kalkınma konusundaki farkındalığını ve etkisini artırmak amacıyla BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde aşağıdaki dört odak alanında, Türkiye’nin sürdürülebilirlik konusunda lider şirketleriyle birlikte çalışıyor. Eşit Adımlar, SKD Türkiye’nin ‘Sosyal İçerme ve Kapsayıcılık’ odak alanında faaliyet gösteren Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği Çalışma Grubu’nun projeleri kapsamında geliştirildi.

Platformun destekçileri AFD ve TSKB, birlikte geliştirdikleri kadın istihdamı kredisiyle, fırsat eşitliğine uygun çalışma ortamı sunan firmaların projelerine finansal destek sağlarken, farkındalık artırıcı projelere de odaklanıyor. Bu kapsamda TSKB, TEV ile birlikte kurduğu Eğitimden Üretime burs fonuyla üniversite öğrencisi kızları, İKSV ile birlikte kurduğu Yarının Kadın Yıldızları destek fonuyla stün yetenekli genç kadın müzisyenleri destekliyor.

Eşit Adımlar’dan nasıl faydalanabilirim?
Öncelikle Eşit Adımlar’ı düzenli olarak ziyaret edip güncel içeriklerimizi inceleyebilirsiniz.

Eşit Adımlar’ı sosyal medyada takip ederek, sadece sosyal medyaya özel olarak hazırladığımız infokartlarımıza göz atabilirsiniz. (Twitter, Intagram, Facebook)

Şirketlerin hayata geçirdiği iyi uygulama örneklerini Fırsat Eşitliği Deneyimleri’nden, yol haritaları, araştırma ve raporları ise Yakın Plan’dan takip edebilirsiniz.

Eşit Adımlar Platformu web sitesi için lütfen tıklayınız.