Türkiye'de 5 Sektörde Döngüsellik Potansiyelinin Ön Araştırma Raporu

Yayınlanma Tarihi: 18.03.2022

SKD Türkiye, KPMG Türkiye, KPMG Fransa iş birliği ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD)  fon desteği ile  “Türkiye'de Beş Sektörün Döngüsellik Potansiyeli Ön Araştırma Raporu” hazırlandı.

Türkiye'deki beş ana sektöre odaklananan rapor, bu sektörlerin döngüsellik potansiyeline ilişkin bir ön araştırma niteliği taşıyor. Rapor kapsamında, Türkiye ekonomisindeki önemleri, yoğun kaynak kullanımları ve döngüsellik ile ilgili girişimler açısından stratejik konumları ve zorunlulukları göz önünde bulundurularak plastik ambalaj, tekstil, beyaz eşya, otomotiv ve inşaat sektörleri ele alınıyor.

Çalışma, ilgili malzeme ve atık akışları odağında Türkiye'deki her sektöre ait risk ve fırsatları belirlemek ve değerlendirmek için sektör liderleri, şirketler, araştırmacılar ve ilgili yayınlardan faydalanılan sektör düzeyindeki araştırmadan ve döngüsellik hesaplamalarının şirket düzeyinde yapıldığı çalışma olmak üzere toplam iki aşamadan oluşuyor.

Araştırmaya, belirlenen 5 sektörden 29 firmaya anket aracılığıyla katkı sağlarken, bu sektörlerin döngüsellik potansiyelini değerlendirme çalışmaları için 15 farklı firma ile birebir görüşmeler aracılığıyla katkı sunmuştur. Yapılan hesaplamalar sonucunda, plastik ambalaj sektörü için malzeme girdilerinin ortalama döngüselliğini yaklaşık %7 ve çıktıların döngüselliği %13 olarak tahmin edilirken, tekstil sektöründe bu girdi ve çıktıların döngüselliği yaklaşık %16 ve %23 civarında olduğu belirlenmiştir. Bu döngüsellik oranları hesaplanırken, SKD Türkiye’nin çatı örgütü olan Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) tarafından geliştirilen Döngüsel Geçiş Göstergeleri (CTI) çerçevesinin sunduğu metodolojiden faydalanılmıştır.

Bu raporun, Türkiye'de döngüsellikle ilgili yapılacak çalışmalara bir öncü olmasını ve daha fazla şirketin bu çalışmalara katılmasını teşvik etmesini umuyoruz.