Kurumsal Risk Yönetimi

Yayınlanma Tarihi: 30.03.2022

SKD Türkiye olarak, çatı örgütümüz WBCSD ve PwC Türkiye iş birliliğiyle; COSO'nun ERM çerçevesinin ilkelerini temel alarak ESG ile ilgili risklere yönelik uygulama konusunda kurumları aydınlatan Kurumsal Risk Yönetiminin ESG Risklerine Uygulanması Rehberi’ni üyelerimiz için Türkçe olarak hazırladık.
Sürdürülebilirlik ve risk yönetimi uzmanlarının kurumsal risk yönetim (ERM) süreçlerini çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) risklerine uygulamalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanan bu rehber kurumların sorumlu iş uygulamalarını ilerletmeyi ve karar mekanizmalarını iyileştirmeyi amaçlamaktadır.