Yeşil ekonomiye geçiş "Sürdürülebilir Finans Forumu'nda" tartışıldı.

Yayınlanma Tarihi: 03.05.2013

 
İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD), Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) ve Global Compact Türkiye, 3 Mayıs’ta Borsa İstanbul Konferans Salonu’nda “Sürdürülebilir Finans Forumu”nu gerçekleştirdi. Garanti Bankası ve Şekerbank’ın katkılarıyla düzenlenen forum, sürdürülebilir finans konusunda Türkiye’den ve dünyadan uzman isimleri bir araya getirdi. Forumda yer alan panellerde, Türkiye’de sürdürülebilir bankacılık, sürdürülebilir finans sektörünün küresel durumu ve uluslararası alanda sürdürülebilir finans uygulamaları tartışıldı. 


Sürdürülebilir Finans Forumu’nun açılış konuşmalarını, SKD Türkiye Başkan Yardımcısı Okşan Atilla Sanön, Garanti Bankası Proje ve Satınalım Finansmanı ile Sürdürülebilirlikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, Şekerbank Genel Müdürü Meriç Uluşahin ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. İbrahim Turhan yaptı. 

Geleneksel kapitalizm modelinde, ekonomilerin yapıtaşının finansman olarak görüldüğünü söyleyen SKD Türkiye Başkan Yardımcısı Okşan Atilla Sanön, “Hepimizin bildiği gibi sermaye piyasalarında işlem gören tüm finansman araçları serbest piyasa koşullarına göre ‘değerleniyor’. İşte, geleneksel finansman araçlarına dayalı bu ‘değerlendirme’ sistemi, çevresel ve sosyal etkileri hesaba katmadığı için artık sürdürülebilir değil. Yeni nesil finansman araçları, karbon borsası ya da sosyal yatırım endeksleri gibi yeni piyasalar ve genç ya da genç hisseden, sürdürülebilir bir geleceğe inanan yeni nesil finansçılar ve iş insanları yarını bugünden şekillendiriyor” dedi. 
Ebru Dildar Edin: “Finanse ettiğimiz projelerin çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilir olmasına özen gösteriyoruz”
Garanti Bankası Proje ve Satınalım Finansmanı ile Sürdürülebilirlikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, “2010’da bankamızda Sürdürülebilirlik Komitesi’ni kurduğumuzda, aldığımız en önemli karar şuydu: Müşterilerimizden topladığımız mevduatlar ile işbirliği yaptığımız finansal kurumların, yatırımcıların ve sermayedarlarımızın kaynaklarını nasıl daha doğru, sorumlu ve sürdürülebilir şekilde kullanabiliriz? İşte bu sorudan yola çıkarak, 2010’da öncelikle kredilendirme faaliyetlerimize daha farklı bir gözle bakmaya başladık. Bu kapsamda, 2011 yılında tüm kredilere uygulanmak üzere Çevresel ve Sosyal Kredi Politikalarımızı oluşturduk. 2013 yılında ise resmi olarak uygulamaya başladığımız Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Sistemimiz ile finanse ettiğimiz 20 milyon ABD Doları’nın üzerindeki yatırımların, teknik, çevresel ve sosyal açıdan en doğru şekilde nasıl hayata geçirilebileceğini sorguluyoruz. Bu sayede, finanse ettiğimiz projelerin çevresel ve sosyal açıdan da sürdürülebilir olmasına azami özeni gösteriyoruz.”
Meriç Uluşahin: “EKOkredi ile 424 milyon TL finansman desteği sağladık, 35 bini aşkın kişi enerji tasarrufu ile tanıştı”
Şekerbank Genel Müdürü Meriç Uluşahin, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında finans sektörünün rolünün önemine değinerek “Türkiye’nin 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birine sahip olması hepimizin en büyük temennisi. Bu hedefe ulaşmak için, iç tasarrufa ve verimli üretime dayalı rekabetçi büyümenin, sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla desteklenmesi hayati önem taşıyor. Finans sektörünün rolü, kalkınmayı destekleyecek kaynakların devamlılık arz eden sağlam bir altyapı ile ekonomiye sunulması ve üretime yönelik plasmana öncelik verilerek kaynakların tabana yaygın dağılımının sağlanması süreçlerinde ortaya çıkıyor” dedi. 

EKOkredi uygulaması ile geçtiğimiz yıl Rio+20 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda Türkiye’yi temsil etmiş olmaktan gurur duyduklarını belirten Uluşahin konuyla ilgili şöyle konuştu: “Enerji ihtiyacının yüzde 75’ini ithal eden ülkemizde, boşa harcanan emeğin korunması ve bu yolla tasarruf sağlanması amacıyla geliştirdiğimiz EKOkredi ile bugüne dek 424 milyon TL finansman desteği sağladık. Bu sayede, toplamda 35 bini aşkın kişi enerji tasarrufu ile tanıştı.”

Dr. M. İbrahim Turhan: “Sürdürülebilir finansın iki boyutu var; finansın kendisi ve finansal sistemin kaynak aktardığı şirketler”

“Sürdürülebilir finansın iki boyutu olduğunu söyleyen Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. İbrahim Turhan şöyle konuştu: “Sürdürülebilir finansın iki boyutu var; birincisi finansın kendisi ile ilgili. Buna göre finansal sistemin sürdürülebilir olması, enflasyona yol açmadan sürdürülebilir büyümeyi desteklemesi, sistemik riske yol açmadan finansal aracılık faaliyetlerine aracılık etmesi çok önemli. İkinci boyut ise finansal sistemin kaynak aktardığı şirketlerle ilgili. Bu şirketlerin de kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumu, çevreye duyarlı ve sosyal vatandaşlık bilinciyle hareket etmesi yine sürdürülebilirlik açısından büyük önemi var. Her iki boyut açısından da sermaye piyasalarına büyük sorumluluklar düşüyor ve bizler bu sorumluluğun bilincindeyiz. Borsa İstanbul olarak Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım Programı’nın ve UNDP Global Compact’ın üyesiyiz. Yine Nasdaq, Johannesburg Borsası, Brezilya ve Mısır Borsaları ile birlikte Sürdürülebilir Borsalar girişmini başlatan beş borsadan biriyiz. Hali hazırda Kurumsal Yönetim Endeksi uygulamamız çerçevesinde bu endekse girebilecek şekilde kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumlu hareket eden şirketlerimizi teşvik edici politikalar yürütüyoruz. Keza sürdürülebilirlik endeksi uygulaması çerçevesinde de çalışmalarımız devam ediyor. Borsa olarak bu konuyu çok önemsiyor ve bu doğrultuda atılan adımları destekliyoruz.” 

Sürdürülebilir Finans Eylem Planı oluşturuldu

Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Gazeteci Yazar Ahu Özyurt’un yaptığı “Türkiye’de Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans ile ilgili Mevcut Durum Analizi” başlıklı panel düzenlendi. 

Panele konuşmacı olarak, Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden, Garanti Bankası Proje ve Satınalım Finansmanı ile Sürdürülebilirlikten Sorumlu Birim Müdürü Emre Hatem, Şekerbank Finansal Kurumlar Birim Müdürü Gülfer Tuncay ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Mühendislik Müdürü Hülya Kurt katıldı. 

Forumun ana konuşmacısı UNDP İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi Direktörü Dr. Simona Marinescu “Sürdürülebilir Finans Sektörüne Global Bakış” başlıklı bir konuşma yaptı. Marinescu konuşmasında sürdürülebilir finans sektörünün bugünkü durumu, bugüne kadar yapılanlar, önümüzdeki süreçte zorluklar ve fırsatlar, Türkiye’nin yeşil ekonomiye geçişteki stratejik önemi hakkında bilgi verdi. 

Forumun ikinci paneli “Uluslararası Alanda Sürdürülebilir Finans Uygulamaları” başlığını taşıyordu. Panelde, uluslararası finans kurumları kendi operasyonlarında ve kurumsal yönetimlerinde sürdürülebilirliği nasıl tanımladıklarını anlattılar. 

Panele konuşmacı olarak, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) Başkan Yardımcısı Yuki Yasuhi, UniCredit Eşitleyici İlkeler Takım Başkanı Karen Wendt, ING Bank Türkiye Ticari Bankacılık Risk Yönetimi Genel Müdürü Mark Appelman ve Fransız Kalkınma Ajansı Direktör Yardımcısı Laetitia Dufay katıldı. .

Günün son oturumunda UNEP FI, SKD ve Global Compact Türkiye temsilcileri kapanış konuşmalarını yaparak, önceki konuşmacıların ve izleyicilerin görüşleri ışığında bir eylem planı oluşturdular.