Temiz Üretim Etüdü, Temiz Üretim Elçisi Eğitimi ve Temiz Üretim Elçisi Sertifika Programı İhale Daveti

Yayınlanma Tarihi: 04.10.2022

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında desteklenmekte olan TR10/21/YEP/0201 referans nolu “Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Platformu Projesi” İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) ortaklığı ile yürütülmektedir. Proje 15 Şubat 2022 – 15 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

 

Projenin amacı, İstanbul sanayinde, öncelikli sektör ve değer zincirlerinde kaynak verimliliğinin ve döngüselliğin arttırılmasına her yönüyle katkı sağlanması; buna yönelik sürdürülebilir bir yapının oluşturulması ve paydaşların kapasitelerinin geliştirilmesidir. Bu kapsamda Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Platformu kurulacak, öncelikli sektörlerde belirlenen firmalara döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliği ile ilgili bire bir analiz, danışmanlık ve eğitim hizmeti verilecek, bunun yanı sıra sektörel yol haritaları ve eylem planları oluşturularak iş birliklerinin geliştirilmesi sağlanacak, ilgili alanlarda eğitim ve sertifika programları düzenlenerek de sürdürülebilir bir etki bırakılması hedeflenecektir.

 

Proje kapsamında aşağıda yer alan 2 başlıkta belirtilen detaylar çerçevesinde hizmet alımı gerçekleştirilecektir:

 

(1) Beyaz eşya, plastik ve tekstil sektöründen seçilecek 21 firmada temiz üretim etütlerinin gerçekleştirilmesi

Belirtilen 3 sektörün değer zincirlerinde yer alan ve proje ortakları tarafından seçilecek olan 21 firmada, firmalardan temin edilecek veriler doğrultusunda literatür çalışması, sektörel iyi uygulamalar ve göstergelerin belirlenmesi, saha analizleri, vb. detaylı çalışmalar ile, her bir firma için temiz üretim fırsat ve olanaklarının belirlenerek, değerlendirme ve sonuçların her firma için raporlanması

 

(2) “Temiz Üretim Elçisi Eğitimi” ve “Temiz Üretim Sertifika Programı” için eğitim programının hazırlanıp uygulanması

2.A Temiz Üretim Elçisi Eğitimi kapsamında 3 sektörden seçilecek 21 firmanın toplam 42 çalışanına "Temiz Üretim" konusunda çalıştay ve tesis uygulamaları ile desteklenecek eğitimlerin verilmesi, bu şekilde firmaların ve firma temsilcilerinin kapasitelerinin geliştirilerek analiz çalışmaları ve fırsatların belirlenmesi süreçlerine katkı vermelerinin sağlanması

2.B Temiz Üretim Sertifika Programı kapsamında genel katılıma açık 40 katılımcıya eğitim verilmesi

 

Şirketiniz söz konusu hizmetlerin temini hususunda açılan ihaleye davet edilmektedir. İhaleyle ilgili dokümanların listesi aşağıda yer almakta olup tüm dokümanlara buradan ulaşabilirsiniz.

 

 • DEKVEP Temiz Üretim İhale Davet Mektubu
 • DEKVEP Bölüm A İsteklilere Talimatlar
 • DEKVEP Bölüm B Ek-1 Genel Koşullar
 • DEKVEP Bölüm B Ek-2 Teknik Şartname
 • DEKVEP Bölüm B Ek-3 Teknik Teklif
 • DEKVEP Bölüm B Ek-4 Mali Teklif
 • DEKVEP Bölüm B Ek-5 Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler
 • DEKVEP Bölüm B Sözleşme ve Özel Koşullar
 • DEKVEP Bölüm C Diğer Bilgiler
 • DEKVEP Bölüm D Teklif Sunum Formu
 • EK 4 Değerlendirme Komitesi Tayini

 

Teknik ve mali teklifler 07.10.2022 Cuma günü saat 11:00’e kadar Kolektif House Ataşehir, Batı Nida Kule, Barbaros Mahallesi, Begonya Sokak, No:1 PK: 34746 Ataşehir / İSTANBUL adresine elden ya da kargo veya iadeli taahhütlü posta ile teslim edilmelidir.

 

 

Daha fazla bilgi için (212) 807 0205 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.