SKD Türkiye Yeni Logosuyla Yoluna Devam Ediyor

Yayınlanma Tarihi: 01.07.2021

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği – SKD Türkiye, çatı örgütü WBSCD (World Business Council For Sustainable Development - Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi) ile paralel olarak logosunu yeniledi. Çalışmalarına 2004 yılında 13 özel sektör temsilcisi öncülüğünde başlayan, şu anda 20 farklı sektörden, Türkiye’nin GSYH’nın %15’ini temsil eden ve 725 bin kişiye istihdam sağlayan 77 üyeye sahip SKD Türkiye,  yeni logosu ile sürdürülebilir bir gelecek için yeşil dönüşüm hedefine yeni logosu ile odaklanacak.

SKD Türkiye, düşük karbon ekonomisine geçiş ve verimlilik; sürdürülebilir sanayi ve döngüsel ekonomi, sürdürülebilir finans ve risk yönetimi, sürdürülebilir tarım ve gıdaya erişim ile sosyal içerme ve kapsayıcılık olmak üzere beş ana başlık üzerine odaklanıyor.

2021 yılı ana stratejisini, ‘Yeşil Dönüşüm’ prensipleri doğrultusunda yeni iş birlikleri ve yeni dijital araçlar ile öncü rolünü pekiştirecek çalışmalar yapmak olarak belirleyen SKD Türkiye, bu bağlamda tüm çalışma gruplarının daha aktif çalışmasını teşvik edecek projeler ortaya koymaya devam edecek. 

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda oluşturulan odak alanlar bazında SKD Türkiye’nin ana hedefleri şöyle:

SKD Türkiye üyeleri ile “Net Sıfır Karbon Hareketi” başlatmak,
• Döngüsel Ekonomi konusunda referans platform olmayı sürdürmek,
• Yeşil Dönüşüm Prensipleri doğrultusunda uluslararası risk yönetimi araçları ile ilgili 
  farkındalığı artırmak,
• Eşit Adımlar projesini, kadın istihdamı ve fırsat eşitliği konusunda referans alınacak bir platform haline getirmek,
• Sürdürülebilir Tarım İlkeleri’nin yaygınlaştırılmasını sağlamak.

Bu hedeflerin yanı sıra,  üç yılı aşkın süredir PwC iş birliği ile yürütülen Reporting Matters projesi ile üyelerin sürdürülebilirlik ve entegre raporlama faaliyetlerine katkı sunmaya devam edilecek.