Vizyon 2050: Enerji ve Gıda Workshop'u

Etkinlik Tarihi: 25.08.2021

Dünyamız Covid-19 krizi ile şiddetlenen iklim krizi, doğa kaybı ve sosyal eşitsizlikler ile karşı karşıya kaldığı bir süreçten geçmekte. Önümüzdeki 10 yıl daha iyi bir gelecek kurgulamak adına büyük önem taşımakta.


Bu bilgiler ışığında çatı örgütümüz WBCSD tarafından Mart 2021’de Vizyon 2050: Dönüşüm Zamanı Raporu yayınlandı. İlk versiyonu 2010’da yayınlanan rapor, sürdürülebilir bir dünya için önümüzdeki 10 kritik yılı yönlendirmek adına iş dünyasının rolüne odaklanıyor ve çözüme giden yolda yol haritaları sunuyor.


SKD Türkiye olarak çatı örgütümüz WBCSD iş birliği ile Vizyon 2050 Raporundan yola çıkarak ‘’enerji’’ ve ‘’gıda’’ konularını ele alacağımız bir workshop düzenliyoruz. 


25 Ağustos’ta 15:00 – 16:45 saatleri arasında SKD Türkiye üyelerine özel ve çevrim içi olarak düzenlenecek workshop’a katılmak için link üzerinden kayıt yaptırabilirsiniz. 

 

Program Akışı
15.00-15.05
Açılış 
 
15.05-15.45
Vizyon 2050 Rapor Sunumu
Julian Hill-Landolt, Direktör, Vizyon 2050, WBCSD
 
15.45- 16.30
Enerji ve Tarım Ana Başlıklarında 6 Tematik Çalıştay
 
16.30-16.45
Soru/Cevap ve Kapanış
 
Enerji Ana Başlığındaki Tematik Çalıştay Odaları
1) Önlenemeyen emisyonlar için doğal ve endüstriyel karbon giderme ve depolama çözümleri kullanılır
2. Elektrifikasyon, döngüsellik ve dijitalleşme bütün sektörlerde yüksek enerji verimliliği sağlar
3)Davranış ve talepteki değişiklikler sıfır karbon enerjisine geçişi hızlandırır
 
Gıda Ana Başlığındaki Tematik Çalıştay Odaları
1)Tarım daha üretken, onarıcı ve dayanıklı hale gelir
2)Dünya, sıfır atık ve kayıpla döngüsel gıda sistemine doğru evrilir
3)Çiftlikten çatala bütün sistem, uçtan uca şeffaflık anlayışıyla inşaa edilir