Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği

Etkinlik Tarihi: 28.09.2017


SKD Türkiye olarak BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde belirlediğimiz 4 odak alanından biri olan ‘Sosyal İçerme ve Kapsayıcılık’ altında çalışmalar yapan Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği Çalışma Grubumuz yeni bir çalışmaya imza attı. Üyelerimizden TSKB ve AFD (Fransız Kalkınma Ajansı) işbirliğiyle sağlanan fon kapsamında, SKD üyesi ve aynı zamanda WEPs (Kadının Güçlenmesi Prensipleri) imzacısı olan 8 şirketin kadın istihdamı ve fırsat eşitliği konusunda gerçekleştirdikleri projelerini ele alan bir vaka analizi gerçekleştirdik.
 

Söz konusu çalışmanın bulgularını, TÜSİAD ve Global Compact ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusunda “4 başlıkta 4 etkinlik” olarak planladığımız etkinlik serisinin ikincisinde, 20 Mart tarihinde Koç Holding’de gerçekleştirilen etkinlikte kamuoyu ile paylaştık.

Etkinlikte; Çalışma Grubunun liderliğini üstlenen Koç Holding, projeye destek sağlayan TSKB, vakaların analizini gerçekleştiren PwC söz alırken, etkinliğin ikinci kısmında kadın istihdamı ve fırsat eşitliğine sivil toplum ve özel sektör gözüyle bakan ve bu iki aktör arasındaki işbirliğinin önemini vurgulayan bir panel gerçekleştirildi. 

Vaka analizinin içeriğini ve sonuçlarını içeren “İş Dünyasından Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği Deneyimleri” isimli raporumuz, şirketlerin genel politikalarından öte, spesifik projelerini ele alarak bunların somut etkilerinin değerlendirmesini içeriyor. Raporda, iş dünyasında mevcut kurum kültürünün cinsiyet eşitliğinin benimsendiği bir hale dönüşmesinin aşamaları ve sonuçları en iyi uygulamalar üzerinden gözler önüne seriliyor. Bu raporda ele alınan vakalar, kadın istihdamı ve fırsat eşitliği konusunda işe nereden başlanabileceği konusunda belirsizlik yaşayan şirketlerin sürecin tamamını görmelerini sağlayacak. İnanıyoruz ki bu sayede bu şirketler ilk adımlarını atarak kendi kurumlarında da benzer bir dönüşümü başlatacaklar. 

Raporu incelemek için tıklayınız.