Double Materiality Eğitim Programı

Etkinlik Tarihi: 12.10.2022

SKD Türkiye tarafından; şirketler için risk ve fırsatlar yaratan, en önemli etkileri şirket ve kilit paydaşların bakış açılarıyla tanımlayan, önceliklendiren ve sürdürülebilirlikle ilgili raporlamanın temelini oluşturan önemlilik (materiality) konusunda 12 Ekim 2022 Çarşamba günü 10:00-15:00 saatleri arasında çevrimiçi olarak Çifte Önemlilik/Double Materiality Eğitim Programı gerçekleştirilecektir.

Çifte Önemlilik” muhasebe standartlarının hangilerinin “öncelikli konu” olarak kabul edildiğine ilişkin geleneksel anlayışı genişleterek, yalnızca iklim değişikliğinin şirket üstündeki etkilerini değil, daha geniş bir çerçevede şirketin de iklim değişikliği, çevre, toplum ve yönetişim üstünde yarattığı etkilerini içermektedir.

Program Akışı

Tarih: 12 Ekim 2022

1. Oturum: 10.00 - 12.00

2. Oturum: 13.00 - 15.00

Platform: Çevrimiçi/Zoom

Eğitimci: Shivani Raipal, Earth Academy Kurucusu ve İçerik ve Eğitim Başkanı

İyi Uygulama Paylaşımı: Catalina Hemmick, ABN AMRO Sürdürülebilirlik Raporlama Uzmanı

Sertifika: Earth Academy tarafından katılım sertifikası verilecektir.

Eğitim Dili: İngilizce (Türkçe simultane tercüme hizmeti verilecektir)

Eğitim Ücreti: 4.950 TL+KDV*

  • Şirket başına düşen toplam eğitim ücretidir. Eğitime her şirketten en fazla iki (2) kişi katılabilir.

Başvurular İçin

Çifte Önemlilik Eğitim Programına katılmak isteyen firmaların sürdürülebilirlik/entegre rapor yayınlamış olması veya sürdürülebilirlik/entegre rapor yayınlamak üzere çalışmalar yürütüyor olması gerekmektedir. Programa, aynı şirketten özellikle sürdürülebilirlik/entegre rapor yazım süreçlerinde aktif rol alan kişilerin katılımı tavsiye edilmektedir.

Çifte Önemlilik Eğitim Programında yer almak isteyen şirketlerin, başvuru formunu doldurarak 03/10/2022 tarihine kadar pinare@skdturkiye.org e-posta adresine iletmesi gerekmektedir.

Başvuru formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Çifte Önemlilik Programı Hakkında Genel Bilgiler

Çifte Önemlilik Eğitimi, “önemlilik” kavramının şirket bünyesinde nasıl yürütüleceği ve sonuçların nasıl yorumlanacağı ile birlikte şirketlerin ESG stratejisine nasıl entegre edileceği hakkında katılımcıların derinlemesine bir bakış açısı kazanmasını sağlamayı hedefleyen interaktif bir eğitim programıdır.

Programda Ele Alınacak Konular

  • Önemlilik Nasıl Tanımlanır?
  • Önemlilik ve Çifte Önemlilik Arasındaki Farklar Nelerdir?
  • Önemlilik, raporlamada kamuyu bilgilendirmek için farklı standartlar çerçevesinde nasıl kullanılır?

>GRI          >SASB          >IIRC            >CDP             >TCFD       

  • Çifte Önemlilik değerlendirme süreci, GRI Standartlarına göre adım adım nasıl yürütülür?

1. Adım           Kuruluşun Genel Durumunun Analiz Edilmesi

       2. Adım           Mevcut ve Potansiyel Etkilerin Belirlenmesi

       3. Adım           Etkilerin Olasılığının Değerlen dirilmesi

       4. Adım           Raporlama İçin En Önemli Etkinin Önceliklendirilmesi

  • Paydaş Katılımının “Çifte Önemlilik” kavramındaki rolü nedir?
  • “Önemlilik” kavramı kuruluşun stratejisine nasıl entegre edilir?
  • Önceliklendirme analizinde önemli adımlar atan bir şirketten iyi uygulama örnekleri

Eğitimci Hakkında

Shivani Rajpal, Earth Academy Amsterdamʼda İçerik ve Eğitim Başkanı ve Presidio Graduate School Amerikaʼda ESG Raporlaması konusunda Yardımcı Profesör unvanına sahiptir. 20 yılı aşkın eğitim tecrübesi ile birlikte ESG raporlaması konusunda dünya çapında yüzlerce eğitim ve danışmanlık projesi yürütmüştür. GRI ve SASB uzmanı olan Rajpal, sürdürülebilirlik standartları düzenleyicisi Küresel Raporlama Girişimiʼnde 2009-2021 yılları arasında Eğitim ve Hizmetler Direktörü olarak görev yapmıştır. Pek çok Fortune 500 şirketine Çifte Önemlilik uygulamaları ve ESG raporlama konularında yol gösteren Rajpal, GRI Standartlarının ulusal sürdürülebilirlik gündemine alınması ve uygulanması konusunda birçok hükümetle çalışmaktadır.

Önemlilik (Materiality) Nedir?

Öncelikli konuların belirlenmesine yardımcı olmak için konuların paydaşlar için önemini ve şirketin operasyonları üzerindeki etkilerini inceleyen “Önemlilik” kavramı, raporun içeriğinin belirlenmesinin yanı sıra, strateji, hedefler ve kilit performans göstergelerinin belirlenmesi gibi etkili stratejik kararlar almanın temelini oluşturur.

Önemlilik kavramı hakkında bir anlayış kazanmak, şirketin kendisi için en önemli konuları yönetmesine yardımcı olur.

Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kuruluʼnun (ISSB) kurulmasının ardından sürdürülebilirlik açıklamalarına yönelik küresel bir zemin oluşturmak için “Sürdürülebilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına Yönelik Genel Şartlar” ve “İklimle İlgili Değişiklikler” başlıkları altında hazırlanan iki taslak standart, 31 Mart 2022 tarihinde kamuoyu ile paylaşıldı.

İlgili taslaklarda öne çıkan unsurlardan biri kurumların yarattıkları değerin hem kendilerine hem de kurum dışına etkisinin raporlanması yönünde olurken şirketlerin yakın zamanda odağında olan “Çifte Önemlilik” kavramının ön plana çıktığı görülmektedir.