Döngüsel İş Tasarımı Sertifikalı Eğitim Programı Başvuruları Başladı!

Etkinlik Tarihi: 16.07.2024

DÖNGÜSEL İŞ TASARIMI SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI

1. Oturum – 16 Temmuz 2024

2. Oturum – 24 Temmuz 2024

3. Oturum – 30 Temmuz 2024

SKD Türkiye olarak EBRD iş birliği ile yürüttüğümüz Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu (TDEP), döngüsel ekonomi fırsatlarını belirleme ve hayata geçirme konusunda, sahip olduğu farklı araçlarla üye kurumlara destek ve çözüm fırsatları sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda CIRCO* iş birliği ile oluşturduğumuz, Türkiye’de döngüsel ekonomi konusundaki ilk sertifikalı eğitim olan Döngüsel İş Tasarımı Eğitim Programı aracılığıyla bugüne kadar 120’nin üzerinde şirketten 280’i aşan katılımcı kendi süreçlerine özel döngüsel ekonomi çözümleri geliştirme ve projelendirme imkanına sahip oldular.

Şirketlerin döngüsel ekonomi olanakları hakkında kapsamlı bilgi edinmelerini, fırsatları keşfetmelerini, küresel ağ ve bilgi birikimine erişerek değer yaratmalarını hedeflediğimiz bu eğitimlerimize 16, 24 ve 30 Temmuz tarihlerinde üç oturum halinde olacak şekilde devam ediyoruz.

Döngüsel İş Tasarımı Eğitim Programı

Şirketlerin döngüsel ekonomi stratejileri geliştirmelerine adım adım rehberlik eden 3 ayrı oturumdan ve 19 farklı modülden oluşan çevrimiçi, uygulamalı bir eğitim programıdır. Katılımcılar, mevcut iş yapış biçimlerini yeniden ele alarak, yaratıcılık ve yenilikçilik odağında döngüsel ekonomi çözümlerini aşamalı olarak geliştirirler. Toplam 4 haftalık birebir eğitim ve mentörlükleri içeren bu eğitim programı ile katılımcılar, kurumsal ve toplumsal değer yaratan döngüsel ekonomi çözümlerini tasarlarken, potansiyel iş birliklerini ortaya çıkarmayı amaçlayan bir dizi tasarım odaklı düşünme faaliyetini de gerçekleştirirler.

Bu eğitim programı ile;

 • Döngüsel ekonomi konusunda somut, pratik, faydalı bilgi ve araçlara erişebilirsiniz.
 • Döngüsel ekonomi yaklaşımıyla şirketiniz için yeni iş fırsatları yaratabilirsiniz.
 • Yeni fırsatlarla rekabet gücünüzü arttırabilir, şirketiniz ve müşterileriniz için yeni değerler yaratabilirsiniz.
 • Ürünlerin ve malzemelerin yeniden kullanıldığı ve ham maddelerin değerlerini korudukları döngüsel bir ekonominin gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.
 • Kolektif çalışma ile diğer katılımcılarla etkileşim kurabilir ve farklı sektörlerden ilham alabilirsiniz.
 • Şirketler için gerçekleştirilebilecek kısa vadeli planların yanı sıra, gelecekteki olası sistem değişikliklerine ilişkin genel bir bakış açısı elde edebilirsiniz.
 • Yenilikçi gelişme ve uygulamalarla iş modelinizin yeniden değerlendirebilirsiniz.

Döngüsel İş Tasarımı Eğitim Programı Genel Çerçeve

1. Adım – Başlama: Fırsatların belirlenmesi

Bu atölyede, döngüsel ekonomi kavramı, ilkeleri, iş modelleri ve stratejileri derinlemesine incelenir. Diğer şirketler ile birlikte, mevcut değer zincirlerindeki yıkım değerleri detaylandırılır ve ortaya çıkan döngüsel iş fırsatları her şirket özelinde farklı olacak şekilde değerlendirilir.

2. Adım – Tasarlama: Döngüsel ekonomi çözümlerinin yaratılması

İkinci aşamada, uygulamalı çalışma başlar. Katılımcılar, kaynak kullanımı ve seçimi, süreç ve performans yönetiminde iyileştirme fırsatlarını belirlemek için tasarlanmış alıştırmalar aracılığıyla yönlendirilir. Bu bölümde her katılımcının kendi şirketi/sürecine uygun 3 döngüsel ekonomi fırsatını belirlemesi beklenir.

3. Adım -  Uygulama: Yol haritası & fizibilite

Son aşamada katılımcılar, şirketleri için belirledikleri döngüsel ekonomi yaklaşımını ölçeklendirmek ve uygulamak için proje planları üzerinde çalışırlar. Her şirket, döngüsel önerisini hayata geçirmek için bir yol haritası hazırlar. Eğitim boyunca işlenen tüm materyaller bir çevrimiçi Döngüsel İş Kanvasında toplanır ve ardından katılımcıların hazırladığı döngüsel teklif sunumu ile program tamamlanır.

Program Hakkında Genel Bilgiler

 • Program Zoom üstünden gerçekleştirilecektir.
 • Eğitim boyunca çevrim içi iş birliği platform olan Mural üstünde çalışılacaktır.
 • Program 2 tam ve 1 yarım günden oluşur.
 • Program kapsamındaki ödevlerin, uygulamaların ve eğitim materyallerinin katılımcılar tarafından tamamlanması zorunludur.
 • Atölye günleri haricinde katılımcıların yukarıda belirtilen alıştırmaları tamamlamak üzere haftada ortalama 4 saatlik çalışma süreleri ayırmaları beklenmektedir.
 • Ara görüşmeler ve uygulama atölyelerine katılım zorunludur.  

Başvuru ve Süreç

 • Döngüsel İş Tasarımı Sertifika Programı’na katılım sağlamak isteyen şirketlerin, bu linkteki başvuru formunu doldurarak en geç 03/07/2024 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar serkans@skdturkiye.org e-posta göndererek kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
 • Eğitmen Şeyda Dağdeviren Hill hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Kimler katılabilir?

 • Eğitime aynı şirketten en az 2 kişinin katılması beklenir; özellikle üretim ve ar-ge, operasyon, pazarlama, satış, iş geliştirme departmanlarının katılması tavsiye edilir.

Eğitim Ücreti

SKD Türkiye ve TDEP üyesi olan veya TDEP iş birliği bulunan şirketler için: 25.000 TL+KDV (2 Kişi Katılım Bedeli)

SKD Türkiye ve TDEP üyesi olmayan veya TDEP iş birliği bulunmayan şirketler için: 27.500 TL+KDV (2 Kişi Katılım Bedeli)

Şirketlerden ilave katılımcı olması durumunda kişi başı ek eğitim ücreti 5.500,00 TL+KDV’dir.

 

CIRCO Hakkında

CIRCO, Hollanda hükümetinin desteğiyle girişimcileri ve yaratıcı profesyonelleri, daha sonra döngüsel iş yapmak üzere ürün, hizmet ve iş modellerini (yeniden) tasarlamak üzere harekete geçirir.

Benzersiz ve kanıtlanmış tasarım odaklı düşünme yöntemiyle CIRCO, şirketlerin değer zincirleriyle iş birliği içinde döngüsel iş teklifleri oluşturmalarına yardımcı olur.

Daha fazla bilgi için; www.circonl.nl/international