Dünya Gıda Günü ve Sürdürülebilir Tarım

Yayınlanma Tarihi: 16.10.2018

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) 2017 yılında yayımladığı rapora göre, dünya nüfusu 2050 yılında 9,8 milyar insanı aşacak. Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) tahminlerine göre Türkiye’nin nüfusu 2050 yılında 105 milyon seviyelerine gelecek. 2050 yılındaki en muhtemel senaryo tahminine göre bu rakamlar, küresel gıda talebinin günümüzdeki ortalama talebe göre %70 artması anlamına geliyor. Bu gıda talebinin karşılanabilmesi için tek yolun sürdürülebilir tarıma geçiş olduğunu düşünüyor, bu bağlamda gıda gününde böyle bir hatırlatmayı yapmak istiyoruz. Dünya Gıda Günü'nün bu yılki Açlığa Son odağındaki çalışmalarına geçtiğimiz hafta Sürdürülebilir Tarım İlkeleri İyi Uygulamalar Rehberi yayınının yanında Sürdürülebilir Tarım ve Gıdaya Erişim etkinliğimizle katkıda bulunduk.

 

SKD Türkiye olarak herkes için yeterli, erişilebilir, sağlıklı ve sürdürülebilir tarımsal üretim vizyonununu geliştirerek, sürdürülebilir tarıma geçiş konusunda Türk iş dünyasına bir yol haritası sunmayı amaçlıyoruz. Bu amaçla 2015 yılında Sürdürülebilir Tarım İlkeleri’ni oluşturup yayımlamıştık. Bu yıl da ilkeleri iyi uygulama örnekleri ve bilimsel verilerle destekleyerek Sürdürülebilir Tarım İlkeleri İyi Uygulamalar Rehberi’ni yayımladık. 

 

Dünya Gıda Günü öncesinde, TÜSİAD ve Global Compact Türkiye iş birliğiyle “Sürdürülebilir Tarım ve Gıdaya Erişim” başlıklı bir toplantı düzenleyerek konuya kamu, iş dünyası, sivil toplum örgütleri ve akademinin dikkatini çekmeyi amaçladık. Açılış konuşmasını Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırma ve Politikalar Genel Müdürü Özkan Kayacan'ın yaptığı toplantı, 12 Ekim Cuma günü Tekfen Tower'da düzenlendi. SKD Türkiye Başkan Yardımcısı Duygu Yılmaz, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ve Tekfen Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Ali Nihat Gökyiğit'in konuşma yaptığı etkinlikte düzenlenen panellerle sürdürülebilir tarım konusu tartışıldı. Ayrıca Sürdürülebilir Tarım İlkeleri İyi Uygulamalar Rehberi tanıtıldı.  Etkinlik ile lgili detaylı bilgi için: Sürdürülebilir Tarım ve Gıdaya Erişim 

 

SKD Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi dört odak alanımızdan biri olan Sürdürülebilir Tarım ve Gıdaya Erişim konusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz.

 

 

Sürdürülebilir Tarım nedir?
Gıda güvencesini temin ederek, bitkisel ve hayvansal ürünlerin, çevreyi, halk sağlığını, toplumları ve hayvan refahını koruyan tekniklerle üretilmesi demektir. Diğer bir ifadeyle sürdürülebilir tarım; yetiştirilecek ürün ve türlerin seçiminden, fosil yakıtlara olan ihtiyacı azaltacak yenilenebilir enerji kaynaklarının öne çıkarılmasına; lojistik optimizasyonundan sağlıklı ürünlerin arzına; toprak verimliliğini sürekli kılacak zirai ilaç ve gübre kullanımlarına; biyoçeşitliliği ve su tasarrufunu güçlendirecek uygulamalardan atık yönetimine değin uzanan faaliyetlerin bütününü kapsar.

 

Dünya Gıda Günü Nedir?
Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü tarafından 16 Ekim tarihi dünya gıda günü olarak ilan edilmiştir. FAO dünya gıda günü’nün bu yılki temasını Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne paralel olarak “Açlığa son” olarak belirledi.