Dünya Ekonomik Forumu (WEF) 2019'un Ardından

Yayınlanma Tarihi: 25.01.2019

49. Dünya Ekonomik Forumu. 22 – 25 Ocak 2019 tarihlerinde İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleşti.

Dünya Ekonomik Forumu’nun Davos’ta gerçekleşen yıllık toplantısından önce yayınlanan Global Riskler 2019 Raporu ile gelecek yıl tüm dünyayı etkileyebilecek potansiyel tehlikeleri tespit etmeye ve hükümetlerden ve organizasyonlardan bu potansiyel tehditlere karşı önlem alınmasına çağrı yapılmıştı. Buna bağlı olarak, siyaset ve iş dünyası liderlerinin katıldığı Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) bu yılki zirvesi, "Küreselleşme 4: Dördüncü Sanayi Devrimi Çağında Küresel Yapıyı Şekillendirmek" ana temasıyla yapıldı. İsviçre’nin Davos kasabasında 22 Ocak'ta başlayan ve onlarca devlet ve hükümet başkanının katıldığı forum 25 Ocak’ta gerçekleşen kapanış töreniyle sona erdi.

Bu yıl 49. kez gerçekleştirilen Davos Zirvesi'ne 110 ülkeden 3 binden fazla iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı ve 350'yi aşkın oturum gerçekleştirildi.

Zirvenin ana konuları arasında iklim değişiklikleri, Çin’de ve küresel ekonomide büyümenin yavaşlaması, ticaret savaşları, Yemen ve Suriye krizi, popülizmin yükselişi, göç sorunu, eşitsizliğin artması, yoksullukla mücadele ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) süreci, teknolojideki gelişmeler, tıp alanındaki hızlı gelişmelerin toplumu dönüştürmesi, ruh sağlığı, robotik gelişmeler, yapay zeka, dijitalleşme ve küresel sistemin geleceği gibi başlıklar ele alındı.

Bu yılki toplantının da en önemli konu başlıklarından biri “İklim Değişikliği” oldu. Doğa bilimci Sir David Attenborough’nun Forum’da yaptığı etkileyici konuşma uzun süre gündemde kalmaya devam edecek gibi gözüküyor.

 

Dünya Ekonomik Forumu Küresel Riskler Raporu 2019

Her yıl Dünya Ekonomik Forumu sonunda o yıla ilişkin yayınlanan Küresel Riskler Raporu, bu yıl da Davos'un en önemli gündem maddelerinden birini teşkil etti. 2019 Küresel Riskler Raporu’nda, en olası 10 risk, olma ihtimali sırasıyla aşağıdaki gibi belirlendi.

  • Aşırı hava olayları (sel, fırtına vb)
  • İklim değişikliği kaynaklı göçler 
  • Doğal felaketler (deprem, volkanlar, vb)
  • Veri hırsızlığı
  • Büyük ölçekli siber saldırılar
  • İnsan kaynaklı çevresel problemler (petrol sızıntıları, radyoaktif yayılmalar)
  • Zorunlu göçler
  • Biyoçeşitlilik kayıpları, ekosistem zararları
  • Su krizi
  • Balon ekonomiler ve etkileri

İlk 3 risk doğrudan iklim değişikliği kaynaklı riskler. Raporda paylaşılan etkisi en yüksek 10 riske bakıldığında, yine 10 riskin 6’sının doğrudan iklim değişikliği ile alakalı olduğu görülüyor. Bu tablo ile iklim ve ekosistem kaynaklı risklerin iş dünyasının ajandasının en temesinde olması gerektiğini ortaya koyan en net ve güncel veri. Raporun tamamı: The Global Risks Report 2019

Toplantılarda, küreselleşmenin kapsayıcı olabilmesi için uluslararası iş birliğinin önemi vurgulandı. Davos toplantılarına Türkiye’den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan katıldı.

 

2019 Dünya Ekonomi Forumu’nda sürdürülebilirlik hakkında neler konuşuldu?

1- Gençler, gezegenleri ve gelecekleri için ayağa kalkmalı

Bu sene gerçekleşen forumun eş başkanlarından 6 kişi, 30 yaş altındaki gençlere ilham veren gençlerden oluşan bir ağ olan Global Shapers topluluğundandı. Bu 6 genç isim, 21 kuruluşla ortak hareket ederek iklim değişikliği ile mücadeleyi destekleyen #VoiceForThePlanet kampanyasını başlattı.

 

2- Doğa için yeni bir eylem planı hazırlanmalı

İklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin aynı madalyonun iki farklı yüzü olduğuna dair bilincin arttığı üzerinde durulan forumda, plastik atıkların okyanusları kirletmesiyle birlikte küresel ısınmayı 1.5° C'nin altında tutma hedefinin olumsuz etkilendiği belirtildi. Hükümetlerin ve kuruluşların bu doğrultuda hızlıca yeni bir eylem planı oluşturması gerektiği üzerinde duruldu.

 

3- Amazon yağmur ormanları korunmalı

Peru Hükümeti, emtia üretiminden kaynaklanan ormansızlaşmayı azaltmak ve sürdürülebilir tarım kalkınmasını desteklemek için Tropikal Orman İttifakı 2020 ile güçlerini birleştirdiğini açıkladı. Bu ortaklaşa hareket, Peru’nun sera gazı emisyonlarının %50’sinden fazlasını ormansızlaştırmayı azaltmak üzere kullanmasına olanak tanıyacak bir dizi pilot projeye dayanıyor.

 

4- E-atık sorununa çözüm üretmeli

Özellikle bir e-atık çöplüğüne dönüşen Afrika başta olmak üzere, elektronik atık tüm dünya için büyük bir probleme dönüştü. Bu sorunu çözmek için 10 küresel şirket, ürünlerinden kaynaklanan elektronik atıkları geri alma sözü verdi.

 

5- Gıda sistemleri için inovasyon adımı atılmalı

Küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık dörtte birini etkileyen gıda sistemleri için ihtiyaç duyulan inovasyona, özellikle politika ve finansman çalışmalarına destek olabilecek yeni bir girişimle ulaşılabileceğinin altı çizildi. Bu girişim, gıda tedarik zincirindeki takip sisteminin eksikliği, çevresel etki ve gıda güvenliği gibi çözüm bulunamamış konuları Dördüncü Sanayi Devrimi adı altında yeniden gündeme getirmeyi kapsıyor.

 

6- İklim eylemlerinde artık daha fazla harekete geçilmeli

Her ne kadar dünya genelinde “iklim eylemleri” manşetlerde yer alıyor gözükse de gerçekten pratiğe dönüşen çok az eylem var. Bu kısır döngüyü kırabilmek için 150’den fazla ülkede, 20 ekonomik sektörde faaliyet gösteren 50 küresel CEO grubu emisyonları azaltabilecekleri eylemleri pratiğe uygulayabilmek adına nasıl harekete geçebileceklerini tartışmak için bir araya geldi.