2050 Hedefi: Sıfır Karbon

Yayınlanma Tarihi: 19.12.2019

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (#COP25) 2-9 Aralık tarihlerinde Madrid’te gerçekleşti. COP25’e BM üyesi 197 ülke temsilcileri katıldı. Biz de SKD Türkiye olarak #COP25’i gözlemci olarak yerinde takip ettik.

#COP25 sonucunda Şili - Madrid Harekete Geçme Zamanı adlı bir sonuç bildirisi kabul edildi. Bu sonuç bildirisi, 25 yıllık tarihte, en uzun sürede yazılan bildiri olarak tarihe geçti. Küresel emisyon dağılımı ve finansman konularının tatmin edici bir sonuca bağlanamamış olması, küresel kamuoyu da devletlerin iklim konusunda yeterince hızlı hareket etmediğini, daha da yüksek sesle dile getirmeye başladı.

#COP25’te sevindirici olan en önemli çıktı, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı’nın hızlıca kabul edilmesi oldu.

 


Devletler açısından bu tablo karamsar gelebilir. Ancak özel sektör iklim krizinin farkında olduğunu ve bu konuda regülasyonları beklemeden hareket edecekleri noktada bir duruş ortaya koydular.

Bu bağlamda, sıfır karbon 2050 yolculuğu için oluşturulan The Climate Ambition Alliance şu an 74 ülkeden, 786 şirket ve 16 yatırımcının katılımıyla çalışmalarına devam ediyor. 

Bu olaydan daha önemlisi, bu eylem planına imza atan şirketlerin sayısı, Eylül ayından beri iki katına çıktı. 

 

Avrupa Birliği'nin 2050 Hedefi, Karbon Nötr Kıta Olmak

EU Green Deal

 

 

COP25’in Türkiye özel sektörünü en çok ilgilendiren kararlarından biri Avrupa Birliği’nin EU Green Deal’i açıklaması oldu. The European Green Deal, Avrupa’yı 2050 yılına kadar ilk karbon nötr kıta yapma hedefini ortaya koyuyor.

Dünyanın en büyük ekonomik büyüklüğe sahip topluluklarından biri olan ve Türkiye ihracatının neredeyse yarısını yaptığımız Avrupa Birliği’nin 30 yılda net sıfır karbon hedefi tüm şirketleri etkileyecek. Türkiye iş dünyasının bu değişime hızlıca adapte olup uluslar arası rekabet edebilirliğini güçlendirmesi gerekiyor.

 

Döngüsel Ekonomi Platformu:
Türkiye Materials Marketplace

 

COP25'te EBRD tarafından Türkiye Near Zero Waste projesi kapsamında 3 yıldır EBRD fon desteğiyle yürttüğümüz Türkiye Materials Marketplace de iyi uygulama örnekleri kısmında katılımcılara anlatıldı.

Biz de SKD Türkiye olarak yürüttüğümüz projelerle, geliştirdiğimiz araçlarla üyelerimize 2050’de sıfır karbon ekonomisine geçiş konusunda rehberlik etmeye devam edeceğiz.