Kamuoyu araştırma şirketi KONDA’nın son raporuna göre; kadınların yüzde 22’si çalışırken yüzde 55'inin banka hesabı bile yok.

Kamuoyu araştırma şirketi Konda’nın, toplumda kadınlarla erkekler arasındaki farkları, kadının toplumdaki rolüne bakışı ve 10 yıldaki değişimi sayılarla anlatan raporu yayımlandı. 11 yıl içinde farklı zamanlarda toplam 20 bine yakın kişiyle görüşülerek gerçekleştirilen üç farklı 'Hayat Tarzları' araştırmasının karşılaştırmalı verilerine dayanan rapor, Türkiye'de kadınlarla erkekler arasındaki dengesizlikleri çeşitli alanlar üzerinden ortaya koyuyor. 

Çalışma izni erkekten çıkıyor

Raporun ortaya koyduğu en önemli sonuçlardan biri, Türkiye’de kadınların yüzde 22, erkeklerinse yüzde 62’sinin çalıştığı yönünde. Kadınların yarısından fazlasının ev kadını olduğu, günlerinin önemli bölümünü ev işleri ve buna bağlı olarak yemek ve alışverişe ayırdıkları da sonuçlar arasında. Rapora göre; erkekler yoğun olarak çalışıyor ve neredeyse hiç ev işi yapmıyor. Kadının çalışmak için eşinden izin alması gerektiği şeklindeki ifadeyi toplumun yarısından fazlası onaylıyor. Onaylayanların oranlarında son 10 yılda önemli bir azalma olması dikkat çekiyor. ‘Kadınlar çalışmak için eşlerinden izin almalıdır’ ifadesine, 2008 yılında erkeklerin yüzde 73’ü ‘kesinlikle doğru’ ve ‘doğru’ yanıtını vermişti. Bu oran, 2018 yılında yüzde 59’a düştü. Aynı yıllar arasında, bu soruyu onaylayan kadınların oranı ise yüzde 65’ten yüzde 49’a geriledi.

Kadının sosyalliği

Araştırma, Türkiye'de kadın ve erkeklerin birçok açıdan farklı yaşadığını ortaya koyuyor. Kadınların önemli bir oranı ev kadını olduğundan, okul veya iş arkadaşı gibi farklı gruplarla erkekler kadar sosyalleşmiyor. Daha az spor yapıyor, kültürel etkinliklere çok daha az katılıyorlar. Araştırma, kadınların daha dindar olduğunu, daha sık ibadet etiğini ve daha muhafazakâr değerlere sahip olduğunu gösteriyor. Gıda alışverişi hayatlarında daha önemli yer tutuyor ancak genel olarak tüketim alışkanlıkları; sosyal medya üyeliği, geleneksel medyaya ilgi açısından erkeklerin gerisinde kalıyor.

İşte raporda öne çıkan bazı başlıklar…

  • Genç kadınlar eğitimde genç erkekleri yakalamış durumda.
  • Kadınlar arasında çalışan oranı 10 yılda yüzde 18’den yüzde 22’ye yükseldi. Öğrenci olanlar yüzde 7’den yüzde 11’e çıktı. Ev kadını olanlarsa yüzde 66’dan yüzde 53’e indi.
  • Her beş ev kadınının üçü hafta sonları evinde oturuyor, dışarı çıkmıyor.
  • Her beş kadının üçünün tuttuğu bir futbol takımı var.
  • Kadınların çok daha azı içki içiyor ama içen kadınlarla içen erkekler dışarı içmeye benzer sıklıkta çıkıyor.
  • Ev kadınlarının yüzde 93’ü, kadınların yüzde 85’i, erkeklerinse yüzde 17’si sık sık veya her zaman evde temizlik yapıyor.

Raporun orijinalini bu linkte bulabilirsiniz. 

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
MASTERCARD GİRİŞİMCİLİK ORTAMINI DEĞERLENDİRİYOR

2018’de ikinci kez yayınlanan Mastercard Kadın Girişimciler Endeksi aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 57 ülkeyi değerlendiriyor.

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.