2018’de ikinci kez yayınlanan Mastercard Kadın Girişimciler Endeksi aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 57 ülkeyi değerlendiriyor.
2018’de ikinci kez yayınlanan Mastercard Kadın Girişimciler Endeksi aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 57 ülkeyi değerlendiriyor. Raporun girişinde dünyada kadın girişimci sayısındaki artışın sürdüğü 2016 yılında dünya genelinde 74 ülkede 163 milyon kadın tarafından yeni girişimlerin başlatıldığı belirtiliyor. Rapora göre 2014 -2016 yılları arasında kadın girişimlerinde %10 artış olurken kadın-erkek farkı %5 azaldı.

Rapor ülkeler bazında kadın girişimci oranı ile kadın girişimciliğini destekleyen ve zorlaştıran faktörleri karşılaştırmalı olarak ortaya koyuyor. Rapor bulguları kadın girişimciliğinin önündeki başlıca engellerin negatif kültürel tutumlar, finansal kaynaklara erişimdeki zorluklar ve iş ortamındaki genel zorluklar olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan yoksulluk ve ücretli iş olanaklarının azlığı da kadın girişimci oranını artıran faktörler arasında yer alıyor. 

Kadın girişimci oranının en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla Gana (%46,6), Rusya (%34,5), Uganda (%33,8), Yeni Zelanda (%33,0), Avustralya (%32,1), Vietnam (%31,3) ve Polonya (%30,3). Türkiye ise %8,5 ile kadın girişimci oranının en düşük olduğu ülkeler arasında yer alıyor. 

Tüm faktörleri dikkate alarak kadın girişimciler için olumlu ortamı ölçen Mastercard Kadın Girişimciler Endeksi (MIWE) sıralamasına göre en yüksek puan alan ülkeler Yeni Zelanda, İsveç, Kanada, ABD, Singapur, Portekiz, Avustralya, Belçika, Filipinler, İngiltere ve İspanya.  

Endeks kapsamında kadın girişimciliğini destekleyen faktörler 3 Ana boyutta ele alınıyor: 
Kadınların Gelişim Düzeyi


    A1. Kadın Yönetici Oranı
    A2. Kadın Profesyonel ve Teknik Uzman Oranı
    A3. Kadın Girişim Faaliyeti Düzeyi 
    A4. Kadınların İşgücüne Katılım Oranı

Bilgi Kaynakları ve Finansa Erişim

    B1. Kadınların İşe Yönelik Borç veya Tasarrufları
    B2. Kadınların Finansal Erişimi
    B3. KOBİ Destekleri
    B4. Kadınların Yüksek Öğrenime Katılım Oranı 

Girişimciliği Destekleyen Koşullar

    C1.   İş Yapma Kolaylığı
    C2.   Kadın Girişimciliğine Yönelik Kültürel Algılar
    C3.   Yönetişim Kalitesi
    C4.    Girişimciliğe Kurumsal Destekler
 
Destek faktörlerin yanı sıra kadın ve erkek girişimcilik oranı karşılaştırması, erkek ve kadın ihtiyaç kaynaklı girişimcilik ile erkek ve kadın fırsat kaynaklı girişimcilik oranları dikkate alınıyor. 

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu