FIRSAT EŞİTLİĞİ YOL HARİTALARINI KULLANIRKEN


HANGİ ARAÇLARDAN YARARLANDILAR?
Raporlar ve Yayınlar
Kadının ücret eşitsizliğinin çözümüne 50 yıl var

PwC’nin Çalışma Hayatında Kadınlar Endeksi 2024’ne göre cinsiyete dayalı ücret eşitsizliğini ortadan kaldırmak için 50 yılı aşkın bir zaman gerekli.

Raporlar ve Yayınlar
Dünyanın en mutlu ülkelerinde eşitlik var

Araştırmalar dünyanın en mutlu ülkelerinin çoğunun aynı zamanda en fazla cinsiyet eşitliğine sahip olduğunu kanıtlıyor.

Raporlar ve Yayınlar
Pandemi eşitsizlikleri daha da derinleştirdi

UNDP'nin son raporu, yoksul ülkelerin pandemi sonrasında kutuplaşma ve eşitsizlik nedeniyle daha da geriye düştüğünü belirtiyor.

Raporlar ve Yayınlar
TSKB, toplumsal cinsiyet eşitsizliği raporunu yayımladı

TSKB Dünya Kadınlar Günü’nde ‘Derindeki Fay Hattı: Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği’ raporunu yayımladı

Raporlar ve Yayınlar
Toplumsal cinsiyet eşitliği küresel büyümeyi iki katına çıkarır

Dünya Bankası'nın raporuna göre istihdam ve girişimcilikte cinsiyet eşitsizliği giderilirse küresel gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) yüzde 20'den fazla artar.

Raporlar ve Yayınlar
Kadınların işgücüne katılımı ekonomik büyümeyi güçlendirir

8 Mart'a Eşit Adımlarla ilerliyoruz ve kadının işgücüne daha fazla katılımının ekonomik etkilerine odaklanıyoruz.

Raporlar ve Yayınlar
Değişim şart, maliyeti yüksek

8 Mart'a Eşit Adımlarla ilerliyoruz ve kadının güçlendirilmesi için gerekli yatırıma odaklanıyoruz.

Raporlar ve Yayınlar
Kadın sağlığındaki eşitsizliği kanıtlayan 5 durum

Kadınlar ayrımcılıktan kaynaklı olarak hayatlarının yüzde 25'inde bazı sağlık sorunları konusunda erkeklerden daha dezavantajlı durumdalar.

Raporlar ve Yayınlar
İşsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı arttı

BETAM’ın raporuna göre; işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı aralıkta 4,5’ten 4,9 puana yükseldi.