UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

İngilizce hazırlanan bu özet çalışma, inovasyon ve teknoloji alanında kadınlara yönelik engellerin aşılması için Birleşmiş Milletler tarafından alınan aksiyonları içeriyor. Dokümanda yer verilen temel sorun alanları:

  1. Piyasada kadınların ihtiyaçlarına yönelik buluşlara yatırımın azlığı
  2. Yenilikçilik alanında cinsiyet körlüğü
  3. Girişimci ve araştırmacılar arasında düşük kadın temsiliyeti
  4. Dezavantajlı ve ekonomik açıdan marjinal kadınlara yönelik buluş ve yatırımlarda yüksek risk-düşük getiri algısı

UN WOMEN tarafından yayınlanan Making Innovation and Technology Work for Women dokümanını bu linke tıklayarak detaylı şekilde inceleyebilirsiniz.

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu