TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Bu yıl üçüncüsü yayınlanan İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu, Türkiye’de kadınların ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımının önündeki engelleri ve sorunların giderilmesi için çözüm önerilerine ele alıyor.

Prof. Dr. Oğuz KARADENİZ Prof. Dr. Hakkı Hakan YILMAZ tarafından hazırlanan raporda aşağıdaki başlıklar yer alıyor:

  • Kadın istihdamında son 10 yılda yaşanan gelişmeler
  • Kadın istihdamı ve sosyal güvenlik
  • Kadın emeği ve kayıt dışı istihdam
  • Kadın istihdamı ve sosyal yardımlar
  • Kadınların okullaşma oranlarında yaşanan artış ve istihdam piyasasına yönelik olası etkilerin belirleyiciliğinde kamusal politika alanları
  • Belediyelerde cinsiyete duyarlı uygulamalar ve kadın istihdamının desteklenmesi
  • Türkiye’de gelir vergisi uygulamasında cinsiyete duyarlılık
  • Kadın ve aile dostu işyeri /toplu iş sözleşmesi-sendika

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından yayınlanan İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler raporuna bu link aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy