PwC’nin raporuna göre mavi yakalı çalışanlar arasındaki kadın oranı yalnızca %19 ve gelecekte bu oranın artması kritik önem taşıyor.

PwC Türkiye tarafından yayınlanan Dijitalleşme Ekseninde Türkiye’de Mavi Yakanın Geleceği Raporu,  Endüstri 4.0 ve dijitalleşmeyle beraber otomasyonun mavi yakalı ve operasyonel işgücüne etkisi, işgücünün dönüşümü, yetkinlik gelişimi ve yeni çağa adaptasyonu gibi konuları mercek altına aldı.

Dijitalleşme Ekseninde Türkiye’de Mavi Yakanın Geleceği raporunda, ağırlığını üretim şirketlerinin oluşturduğu, farklı ölçek ve otomasyon seviyelerindeki 54 şirketin verileri analiz edildi.

Teknolojinin üretim süreçlerindeki mavi yaka istihdamını ne yönde değiştireceğini detaylı olarak ortaya koyan raporun, mavi yakalı kadın çalışan oranlarıyla ilgili sonuçları dikkat çekici. 

Dijitalleşme Ekseninde Türkiye’de Mavi Yakanın Geleceği raporuna göre kadın çalışanların mavi yaka işgücünde oranı ortalama %19 seviyesinde izleniyor. Rapor sonuçlarına göre kadın istihdamının tüm pozisyonlarda artırılması son derece kritik bir önem taşıyor. Fakat bu ihtiyacın önünde, kültürel & toplumsal normlar, çalışma koşulları, eğitim sistemi veya salt alışkanlıklar gibi bir çok engel olduğu ortaya konuyor.

Öte yandan rapor, Endüstri 4.0 devrimiyle birlikte hayata geçirilecek dijital dönüşümün bir çok yeni meslek doğuracağına da dikkat çekiyor. Robot operatörü (kaynak, boya vb.), robot kurulum & bakım operatörü / ustası, bulut aktarım operatörü, büyük veri temizleme elemanları, veri madencisi, veri analisti, siber güvenlik uzmanı, otomasyon teknikeri, robotik sistem operatörü, drone kontrolörü, analitik teknikerler raporun ortaya koyduğu meslek gruplarından bazıları.

Kadın istihdamı kritik

Dijitalleşme Ekseninde Türkiye’de Mavi Yakanın Geleceği raporu katılımcılarının %75’i nitelikli mavi yaka çalışanlara erişimin önümüzdeki 10 yılda artacağını ve mavi yakalıların aranan çalışan konumuna dönüşeceğini belirtiyor. Katılımcıların dörtte üçü ise, istenen niteliklere sahip mavi yaka çalışanlara ulaşmanın zor olacağını söylüyor.

Raporun öne çıkan bir kaç sonucu da, kurumların %90’dan fazlasının "Mavi yakada yetenek yönetiminin önemi artacak", "Sahip olunan teknik bilgiler derinleşecek ve uzmanlık alanları çeşitlenecek" ve "Mavi yakadan beklenen davranışsal yetkinlikler genel olarak artacak ve çeşitlenecek" yönünde ortaya çıkıyor.

Raporun ortaya çıkan farklı sonuçları birbirlerine etkiliyor. Geleceğe yönelik, nitelikli ve derinlemesine teknik bilgiye sahip çalışan kaygısı, üretim süreçlerinde ortaya çıkan yeni meslek tanımları ve iş gücü gerektiren pozisyonların azalması, kadınların mavi yaka çalışanlar arasındaki öneminin altını çiziyor.

Dijitalleşme Ekseninde Türkiye’de Mavi Yakanın Geleceği Raporu’nuntamamına buradan ulaşabilirsiniz.

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
MASTERCARD GİRİŞİMCİLİK ORTAMINI DEĞERLENDİRİYOR

2018’de ikinci kez yayınlanan Mastercard Kadın Girişimciler Endeksi aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 57 ülkeyi değerlendiriyor.

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.