Betam'ın yayınladığı araştırma notuna göre kadınlarda kısmi zamanlı çalışma tüm eğitim seviyelerinde yaygınlaşıyor.

Çalışma hayatı değişirken, farklı ihtiyaçlara göre geliştirilen yeni çalışma modelleri de hayatımıza giriyor. Bu modellerden part-time olarak da tanımlanan kısmi zamanlı çalışma, özellikle kadınların işgücüne katılımını kolaylaştıran bir model olarak öne çıkıyor. Bununla beraber kısmi zamanlı çalışmanın ücretlendirme, terfi olanakları ve kayıtlı istihdam konularında çalışma koşullarını olumsuz etkilediği örneklere de rastlanıyor.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi –Betam’dan Doç. Dr. Gökçe Uysal ve Araştırma Görevlisi Furkan Kavuncu yayınladıkları Kadın İstihdamı ve Kısmi Zamanlı Çalışma başlıklı araştırma notunda kısmi zamanlı çalışmanın kadın istihdamına etkilerini farklı açılardan ele alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan Hanehalkı İşgücü Anketi verileri kullanılarak yapılan araştırmada, kadınların yoğun olarak çalıştığı eğitim, sağlık, imalat ve ticaret sektörlerinde kısmi zamanlı ve ücretli çalışan kadınların 2005 yılından 2017 yılına kadar olan gelişimi inceleniyor.

Kadın İstihdamı ve Kısmi Zamanlı Çalışma araştırma notundan öne çıkan başlıklar şu şekilde:

  • Ücretli çalışanlar arasında kısmi zamanlı çalışanların oranı 2005-2017 yılları arasında yüzde 5,4’ten 7,1’e yükseliyor. Bu artışın büyük kısmının ilk beş yılda gerçekleştiği, 2010 sonrasında ise durağan bir görünüm sergilendiği belirtiliyor.
  • Kadınlarda kısmi zamanlı çalışma tüm eğitim seviyelerinde yaygınlaşıyor.
  • Kısmi zamanlı çalışmanın açık ara en yaygın olduğu grup lise altı düzeyde eğitime sahip genelde vasıfsız işgücü grubu. Bu grubu lise mezunları, meslek lisesi mezunları ve yükseköğrenim mezunları izliyor. Buradan hareketle, kısmi zamanlı çalışmanın düşük vasıfla yakından ilişkili olduğu söylenebilir.
  • Kısmi zamanlı çalışma oranındaki artışa en büyük katkı eğitim sektöründen geliyor. Eğitim sektöründe kısmi zamanlı çalışmada yaygınlaşma olmasına ragmen, kısmi zamanlı çalışmanın olumsuz etkilerinin henüz yansımadığı görülüyor.
  • Eğitim sektöründeki olumlu resim diğer sektörlere yansımıyor: Eğitim dışındaki sektörlerde, kısmi zamanlı çalışanların sosyal koruma imkanlarına erişimlerini kolaylaştırıcı yasal düzenlemelerin pek etkili olmadığı gözlemleniyor.
  • Çalışma hayatı ve ekonominin en büyük sorunlarından olan kayıt dışılık kısmi zamanlı çalışanlar arasında çok yaygın.
  • Özellikle imalat sektöründe kısmi zamanlı çalışan kadınların yaklaşık yüzde 80’i kayıt dışı çalışıyor.
  • Yüksek gelirli ülkelerin kısmi zamanlı çalışma konusundaki tecrübeleri, kadınların ücretlerinin, terfi olanaklarının ve sosyal koruma olanaklarına erişiminin kısıtlanabileceğine işaret ediyor. Türkiye’de (kısmi zamanlı çalışma olanakları halen çok kısıtlı olsa da) son yıllarda eğitimde gözlemlenen artışın henüz ücretlerde ya da kayıt dışılıkta dikkat çekici olumsuzluklara yol açmadığı söylenebilir.
  • Kısmi zamanlı çalışmanın farklı sektörlerde yaygınlaşması, kısmi zamanlı çalışmaya yönelik yasal düzenlemelerin etkinliğinin artırılması ve tabii ki çalışanların haklarının korunması için denetimlerin sıklaştırılması gerekiyor.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi –Betam’dan Doç. Dr. Gökçe Uysal ve Araştırma Görevlisi Furkan Kavuncu yayınladıkları “Kadın İstihdamı ve Kısmi Zamanlı Çalışma" başlıklı çalışma notunun tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
KPMG: İŞ DÜNYASINDA CESUR KADINLARIN ÇAĞI

KPMG’nin 42 ülkede 699 küresel kadın liderle yaptığı araştırma sonucu açıklandı.

Raporlar ve Yayınlar
MASTERCARD GİRİŞİMCİLİK ORTAMINI DEĞERLENDİRİYOR

2018’de ikinci kez yayınlanan Mastercard Kadın Girişimciler Endeksi aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 57 ülkeyi değerlendiriyor.

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.