UN Women, 2018 kadına yönelik şiddetle mücadele kampanyası kapsamında yapılabileceklere dair öneriler paylaşıyor.

insiyete Dayalı Şiddetle Mücadelede 16 Günlük Aktivizm, 1991’den bu yana her yıl uluslararası ölçekte gerçekleşen bir farkındalık hareketi.

16 Günlük Aktivizm, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü başlıyor ve 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne kadar devam ediyor.

Bu kapsamda Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde gerçekleşen “UNiTE to End Violence Against Women - Kadınlara Yönelik Şiddeti Sona Erdirmek için BİRLEŞİN” kampanyası, kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi ve ortadan kaldırılması amacıyla, dünya çapında farkındalığı artırmak, savunuculuk çabalarını güçlendirmek, bilgi ve yenilikleri paylaşmak için küresel eylem çağrısında bulunuyor.

Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek isteyen pek çok kurum iletişim kampanyalarında turuncuyu vurgulayarak veya binalarını turuncu ışıklandırarak bu kampanyayı destekliyor.

2018 kadına yönelik şiddetle mücadele kampanyası

Geçtiğimiz yıllarda “dünyayı turuncuya boyayalım” vurgusu yapılan kampanya, bu yıl yeni bir hashtag’le güçleniyor. Son dönemde özellikle Hollywood’da başlayan ve sonrasında farklı ülkelere ve sektörlere yayılan #MeToo ve #TimesUp mesajı, bu yılki kadına yönelik şiddetle mücadele kampanyasına da damga vuruyor. Böylece şiddete maruz bırakılmış kişilerin cesaretinin altı çizilirken, bu kişilerin öykülerinin gün ışığına çıkarılmasının önemi de savunuluyor.

İşte bu nedenle, 2018 kadına yönelik şiddetle mücadele kampanyasında “Orange the World: #HearMeToo - Dünyayı Turuncuya Boyayalım: #BenideDuyun” hashtag’i kullanılıyor.

UN Women, kampanyaya katılanların aşağıdaki ana ilkelere uymaya davet ediyor:

 • 16 Günlük Aktivizm’de, kadınlar ve kız çocuklarına yönelik şiddeti önleme ve sona erdirme alanında farklı kadın hareketlerini ve liderliğini onurlandırmak ve çabalarını takdir etmek.
 • “Kimseyi Geride Bırakma”: Kadınlar ve kız çocuklarına yönelik şiddeti önleme ve sona erdirme çabalarında, en yetersiz hizmet gören ve en dezavantajlı kadınlar ve kız çocuklara odaklanmak ve insan hakları temelli yaklaşım uygulamak.
 • Şiddete maruz kalmış olanlar odaklı: Şiddete uğramış kişilerin öykülerinin anlatılması ve yeniden anlatılmasında, yalnız ve yalnız onların izniyle ve kabul ettikleri koşullarda, saygılı ve “zarar vermeyen” yaklaşım uygulamak.
 • Çok sektörlü: Kadınlar ve kız çocuklarına yönelik şiddeti önleme ve sona erdirme bakımından toplumda herkesin oynayacağı önemli bir rol olmasından hareketle, tüm sektörlerde hep birlikte çalışarak, kadınlar ve kız çocuklarına yönelik şiddetin çeşitli yönlerini ele almak.

Ayrıca UN Women, BM kuruluşları, sivil toplum, özel sektör, spor kuruluşları, gençlik grupları, üniversiteler ve okullar dahil olmak üzere tüm kampanya ortaklarını aşağıdakileri yapmaya teşvik ediyor:

 • Savunucular, kadın hareketleri ve kadınların insan hakları savunucuları ile “dinleme etkinlikleri” düzenlemek.
 • Aktivistler ile politika belirleyiciler, özel sektör kuruluşları ve halk arasında diyalog fırsatları yaratmak.
 • Kadınlar ve kız çocuklarına yönelik şiddeti önleme ve sona erdirmede kapsayıcı politikalar ve programlamanın gerekli olduğunu tartışmak.
 • Basılı ve dijital platformlar yoluyla aktivistler ve şiddete maruz bırakılmış savunucuların öykülerini sunmak. Örneğin belgesel kanalı, sergiler, dijital ve basılı medya gibi yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımları araştırmak.
 • Kendi örgütünüzün aktivistleri ve savunucuları nasıl desteklediğine ilişkin öyküler anlatmak.
 • 16 Günlük Aktivizm boyunca Dünyayı Turuncuya Boyayalım: #BenideDuyun teması altında online ve offline farkındalık kampanyaları yürütmek.
 • Bireylerin ve kuruluşların kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi için neler yapabileceğine ilişkin olarak halkı eğitmek.
 • İşyerleri ve anıtlar gibi fiziksel yapıların yanı sıra, internet siteleri, sosyal medya sayfaları gibi alanları ışıklandırmaya ve turuncu renkle giydirmek.

Bu içerik oluşturulurken, UN Women tarafından paylaşılan kavramsal nottan faydalanılmıştır. Yazıdaki görseller UN Women internet sitesinden alınmıştır. 

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
KPMG: İŞ DÜNYASINDA CESUR KADINLARIN ÇAĞI

KPMG’nin 42 ülkede 699 küresel kadın liderle yaptığı araştırma sonucu açıklandı.

Raporlar ve Yayınlar
MASTERCARD GİRİŞİMCİLİK ORTAMINI DEĞERLENDİRİYOR

2018’de ikinci kez yayınlanan Mastercard Kadın Girişimciler Endeksi aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 57 ülkeyi değerlendiriyor.

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.