İş yaşamını şekillendiren önemli faktörlerden olan cinsiyet eşitliği, ILO’nun yeni raporunda da vurgulanıyor

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Çalışma Yaşamının Geleceği Küresel Komisyonu, geçtiğimiz hafta Work for a Brighter Future (Daha Parlak Bir Gelecek için Çalışma Hayatı) başlıklı bir rapor yayınladı. Raporda özellikle son yıllarda işgücü piyasasında görülen ve önümüzdeki dönem etkisini daha da çok hissettirmesi beklenen dönüşüm değerlendiriliyor. ILO, bu dönüşümün doğru yorumlanması, risk ve fırsatların değerlendirilmesi için insan merkezli gündem yaratılması gerekliliğinin altını çiziyor. Bugünkü ve gelecekteki kuşaklar için sürdürülebilir bir büyüme vaat eden insan merkezli gündem, üç ana başlık altında on öneri barındırıyor.

İş yaşamını şekillendiren önemli faktörlerden olan cinsiyet eşitliği, ILO’nun önerilerinde de vurgulanıyor.

ILO’nun insan merkezli gündem önerileri:

 1. Yeteneklere daha çok yatırım
 • Yaşam boyu öğrenme aracılığıyla insanların yeni yetenekler kazanması, mevcut yeteneklerini geliştirmesi.
 • Farklı kuşakların geleceğin işlerine hazırlanmalarını destekleyecek kurumlara, politikalara ve stratejilere yapılacak yatırımların hızlandırırılması. Örneğin gençlerin okul sonrası istihdam piyasalarına girmeleri için desteklenmesi, deneyimli kuşakların, istekleri dahilinde, işgücü piyasasında kalmalarını sağlayacak çözümler sunulması.
 • Cinsiyet eşitliği için dönüştürücü ve ölçülebilir bir gündem uygulanması. İş yaşamında gerçek eşitlik için, doğum izninden bakım hizmetlerine yatırıma kadar ücretsiz ev emeğinin paylaşılması konusunda aksiyonlar almak gerekiyor. Kadın liderliğinin güçlendirilmesi, iş yerinde şiddet ve tacize son verilmesi ve eşit işe eşit ücret prensibinin uygulanması cinsiyet eşitliğinin ön koşulları arasında yer alıyor. Özellikle teknolojinin hakim olduğu sektör ve işlerde cinsiyet eşitliğini vurgulayacak özel önlemler almak gerekiyor.
 • Doğumdan ileri yaşa kadar, insan ömrü boyunca insan ihtiyaçlarını karşılayan garantili sosyal koruma sistemlerinin geliştirilmesi.
 1. İşin düzenlenmesine daha çok yatırım
 • Çalışanların temel haklarını koruyan, geçinmek için yeterli ücret sağlayan, çalışma saatlerini sınırlayan, iş sağlığı ve güvenliği kriterlerine uygun bir Evrensel İş Garantisinin oluşturulması.
 • Çalışanlara iş-özel hayat dengesini kurabilmeleri için esnek çalışma gibi daha fazla seçenek sunulması.
 • İşçi ve işverenlerin toplu olarak temsil edilmesiyle sosyal diyaloğun sağlanması.
 • Teknolojinin, insana yakışır işleri artırmaya hizmet edecek şekilde kullanılması.
 1. İnsana yakışır ve sürdürülebilir işlere daha çok yatırım
 • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında insana yakışır ve sürdürülebilir işi destekleyecek alanlara yönelik yatırımları destekleyecek girişimlerde bulunulması. Bu yatırımlar cinsiyet eşitliği alanında olumlu ilerleme getireceği gibi, mikro işletmeler ve KOBİ’lerin gelişimi aracılığıyla milyonlarca iş fırsatı yaratabilir.
 • Uzun vadeli yatırım anlayışını destekleyecek teşvikler oluşturulması, insani gelişim ve refah için göstergeler belirlenmesi.

ILO’nun Work for a Brighter Future (Daha Parlak Bir Gelecek için Çalışma Hayatı) raporuna bu link aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
KPMG: İŞ DÜNYASINDA CESUR KADINLARIN ÇAĞI

KPMG’nin 42 ülkede 699 küresel kadın liderle yaptığı araştırma sonucu açıklandı.

Raporlar ve Yayınlar
MASTERCARD GİRİŞİMCİLİK ORTAMINI DEĞERLENDİRİYOR

2018’de ikinci kez yayınlanan Mastercard Kadın Girişimciler Endeksi aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 57 ülkeyi değerlendiriyor.

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.