“Yönetim Kurulunun İşlevselliği, Karar Kalitesi ve Çeşitlilik” başlıklı politika notuna göre yönetim kuruluna seçilen kadın adayların geleneksel yaklaşımlarla belirlenmemesi gerekiyor.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu, “Yönetim Kurulunun İşlevselliği, Karar Kalitesi ve Çeşitlilik” başlıklı bir politika notu yayınladı. Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’ndan Dr. Melsa Ararat ve Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Muzaffer Eroğlu tarafından hazırlanan çalışmada, çeşitliliğin yönetim kurullarına katkısının altı çizilirken, yönetim kuruluna seçilen kadın adayların geleneksel yaklaşımlarla belirlenmesinin bu katkıyı sınırlı tutacağı belirtiliyor.

Çalışmada verilen bilgilere göre, 2017 yılında Türkiye’de halka açık şirketlerin yönetim kurullarında yer alan kadın oranı %13,9 olarak gerçekleşmiş durumda. Büyük hissedarları temsil eden kadın üyeler dışarıda bırakılırsa, genel kabul gören deyimle ‘cam tavanı kıran’ kadınların oranı sadece %7. Büyük şirketlerin temsil edildiği BIST-100 endeksinde yer alan 100 şirketin 34’ünün yönetim kurulunda ise hiçbir kadın üye yok.

Bununla beraber, farklı araştırmalar, yönetim kurulunda kadın üye bulunan şirketlerin daha iyi performans gösterdiğini belirtiyor. Bu konuda şirketlerin attığı adımlar, farklı girişimlerce de destekleniyor. Örneğin Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu ve Egon Zehnder Kadın Direktör Veri Tabanı, yönetim kurulu için kadın üye önermek isteyenlere ücretsiz olarak destek veriyor.

Tabii ki başarının anahtarı sadece “yönetim kurulumuzda kadın var” demek için bu aksiyonu almakta değil. Çünkü "Yönetim Kurulunun İşlevselliği, Karar Kalitesi ve Çeşitlilik" politika notunda da paylaşıldığı gibi, önemli olan çeşitliliğin yönetim kurulu yapısına tam olarak yansıması, kadınların erkeklerden farklı olduğu noktaların yönetim kurulunun aksiyonlarına katkı sağlaması.

Araştırmalar genel olarak kadınların ortalamada erkeklere göre daha az gelenekçi, daha az kuralcı, daha az hedonist ve daha sorgulayıcı olduklarını, evrensel değerlere daha fazla sahip çıktıklarını ve güvenliği daha çok önemsediklerini gösteriyor. Yönetim kurullarında toplumsal cinsiyet kotası uygulamaları, bu özellikleri nedeniyle kadınların katıldığı yönetim kurullarının işleyişine olumlu yönde etki yaptığına işaret ediyor. Bununla beraber çeşitliliğin kurul bileşimine ve dinamiklerine yansıması için aday bulma süreçlerinde daha yenilikçi ve cesur bir yaklaşım gerekiyor. Yönetim kurulundaki kadınlar diğer üyelerle benzer geçmişe ve yetkinliklere sahip olduklarında ve benzer kriterlere göre seçildiklerinde, artan kadın üye sayısı, kurul dinamiklerine beklenen olumlu etkiyi yapmayabilir.

Aday seçiminde yenilikçi yaklaşımların, yönetim kurullarındaki çeşitliliğe sağlayacağı katkılar hakkında daha detaylı bilgi edinmek için Yönetim Kurulunun İşlevselliği, Karar Kalitesi ve Çeşitlilik politika notunun tamamını inceleyebilirsiniz.

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
KPMG: İŞ DÜNYASINDA CESUR KADINLARIN ÇAĞI

KPMG’nin 42 ülkede 699 küresel kadın liderle yaptığı araştırma sonucu açıklandı.

Raporlar ve Yayınlar
MASTERCARD GİRİŞİMCİLİK ORTAMINI DEĞERLENDİRİYOR

2018’de ikinci kez yayınlanan Mastercard Kadın Girişimciler Endeksi aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 57 ülkeyi değerlendiriyor.

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.