Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen 4 Aralık 2021 tarihli Eşitlik ve Dayanışma İçin Kadın Çalıştayı’nın sonuç bildirgesi yayımlandı.

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen 4 Aralık 2021 tarihli Eşitlik ve Dayanışma İçin Kadın Çalıştayı’nın sonuç bildirgesi yayımlandı. Kadınlar, kadın sivil toplum kuruluşları ve karma kurumların eşitlik-kadın çalışma gruplarının iştirak ettiği çalıştayda uzlaşma sağlanan 5 başlık şöyle sıralandı: 

 • Eşit yurttaşlık hakkı ve eşit temsiliyet,
 • Kazanılmış haklardan vazgeçilmemesi,
 • Evde, işte, sokakta, şiddetsiz yaşam sürdürülebilmesi için acil eylem planının uygulanması,
 • Kadınlar ve kız çocukları için eğitimin eşitlikçi, ayrımcılıktan uzak, erişilebilir hale getirilmesi,
 • Eşit istihdam, eşit işe eşit ücret politikası, eşit özlük hakları ve terfi, görünmeyen kadın emeğinin güvence altına alınması.

Kadının emeği güvence altına alınmalı

Sonuç bildirgesinin son maddesinde yer alan ‘Eşit istihdam, eşit işe eşit ücret politikası, eşit özlük hakları ve terfi, görünmeyen kadın emeğinin güvence altına alınması konusunda şu talepler sıralandı:

 • Kadınları da odağına alan eşitlikçi bir bütçe ile bakım ekonomisine dayalı yeni bir ekonomik sistem öneriyoruz. Yeşil-Mor ekonominin güçlendirilmesi kadın istihdamını artıracak ve çevreyi koruyacaktır. Sosyal hizmet alanlarının artırılması ve ev içi bakım emeğinin kreşler, yaşlı bakım evleri, hasta bakım birimleri ve benzerleri ile kamusallaştırılması, kadının zaman yoksunluğunu ortadan kaldıracak, iş yaşamında tutunmasını ve kalıcılığını sağlayacak, yerini sağlamlaştıracaktır.
 • ILO 190 Sözleşmesi’nin onaylanmasını, işçi ve işveren örgütleriyle birlikte, herkes için onurlu, güvenli ve sağlıklı bir çalışma yaşamı inşa edilmesini talep ediyoruz. 
 • Tüm çalışanların ve çalışan adaylarının üniversitelerin ve yetkin sivil toplum örgütlerinin ortaklığıyla oluşturulan yapıların ilgili birimlerinden ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi ve Sertifikası’ almasının iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının bir parçası haline getirilmesi talep edildi. Ayrıca, işyerlerinin toplumsal cinsiyet eşitliği eylem planı, politika belgesi veya yönergesi oluşturması; şiddetle mücadele amacıyla Eşitlik Dayanışma ve Danışma Birimleri kurması istendi.
 • İşyerlerinde, kimlikleri korunarak/saklanarak, kadın sığınma evlerinden şiddet mağduru kadın çalıştırma zorunluluğu oluşturulmasını talep ediyoruz.
 • Son yıllarda, dünyada kadın kazanımlarını geri alma yönündeki girişimleri endişeyle izliyoruz. Bu bağlamda, ülkemizdeki kadınların yalnız olmadığını biliyor, tüm dünyadaki kadınlarla birlikte savunuculuk ağımızı örerek ilişkilerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Eşı̇tlı̇k ve Dayanışma İçı̇n Kadın Çalıştayı Katılımcı Kurumlar-Platformlar şöyle:

 • Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu
 • EŞİK - Eşitlik İçin Kadın Platformu Gönüllüleri
 • SES - Eşitlik ve Dayanışma Derneği
 • Türk Hukukçu Kadınlar Derneği
 • KAGİDER - Türkiye Kadın Girişimciler Derneği 
 • TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) Kadın Çalışma Grubu
 • TTB - Türk Tabipleri Birliği - Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu
 • Adli Tıp Uzmanları Derneği
 • PWN İstanbul - Profesyonel İş Kadınları Derneği
 • Kadir Has Üniversitesi - Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi
 • Sosyal Haklar Derneği
 • EŞİTİZ - Eşitlik İzleme Kadın Grubu

 

İLGİLİ YAZILAR

Güncel
EŞİTLİK ELÇİSİ CEO’LAR GELİYOR

PWN İstanbul'un başlattığı PWN Eşitlik Elçisi CEO’lar hareketine şu ana kadar 58 erkek katıldı.

Güncel
CİNS ADIMLAR

Toplumsal Cinsiyet ve Hafıza Yürüyüşleri, yaşadığımız şehri şekillendiren tarihsel, toplumsal ve politik ilişkilere toplumsal cinsiyet odaklı alternatif bakış açıları sunmayı amaçlıyor.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
VODAFONE’DA KADIN İSTİHDAMI VE FIRSAT EŞİTLİĞİ

Vodafone, toplumsal yaşamda eşitliğin sağlanması ve beraberinde kadın istihdamı oranının artmasının, “akıllı ekonomi modeli” olarak benimsenmesi gerektiğine inanıyor.

Güncel
ERKEKLER “YANINDAYIZ” DİYOR

İş, sanat, basın ve akademi dünyasından 40 erkeğin, bir kadın başkanlığında birleşerek kurduğu Yanındayız Derneği, cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla yola çıktı.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
EKORE %50-50 KURALI

EkoRE’nin 3 senedir uyguladığı %50-50 kuralı ile mühendislik okuyan stajyerlerin yarısının kadınlardan oluşmasına dikkat ediliyor.

Güncel
EŞİT İŞE EŞİTSİZ ÜCRET

TÜİK’in son araştırmasına göre Türkiye’de aynı işi yapan kadınlar ve erkekler arasındaki ücret farkı yüzde 20. Ücret eşitsizliğinin en fazla yaşandığı lise altı eğitimlilerde ise bu rakam %40’a çıkıyor.

Güncel
TÜRKİYE'NİN KADIN GİRİŞİMCİSİ ARANIYOR

Garanti Bankası'nın, Ekonomist dergisi ve KAGİDER işbirliğiyle düzenlediği Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışmasının başvuruları 30 Eylül’e kadar devam ediyor.

Güncel
KIRMIZI ÇİZGİ CİNSİYETÇİ DİLE HAYIR DİYOR

Vodafone’un geliştirdiği Kırmızı Çizgi, yapay zekâ teknolojisi kullanarak Hürriyet gazetesinde yer alan haberlerdeki cinsiyetçi dil kullanımını tespit ediyor.

Güncel
HER BEŞ GENÇ KIZDAN BİRİ KENDİ HAYALLERİNDEN VAZGEÇİYOR

2018 Türkiye Gençliği Araştırması'na göre genç kadınların yüzde 52'si okuyor, sadece yüzde 23'ü iş hayatına giriyor.

Güncel
DÜNYADA OKUMA YAZMA BİLMEYENLERİN ÜÇTE İKİSİ KADIN

UNESCO'nun paylaştığı bilgilere göre son 50 yılda okuryazar sayısında önemli bir artış olmasına rağmen dünyada hala 750 milyon kişi okuma yazma bilmiyor.

Güncel
KADINLAR CNC TEZGAHTA İŞBAŞI YAPIYOR

TİAD, kadınları CNC operatörlüğü konusunda cesaretli olmaya, firmaları CNC operatörü istihdamında kadınlara öncelik tanımaya davet ediyor.

Fırsat Eşitliği Deneyimleri
SHELL'DE KADIN ENERJİSİ PROJESİ

Shell & Turcas ve İŞKUR iş birliği ile 5 yılda 5 bin kadın çalışma hayatına dahil edilecek.

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Güncel
TEKNOSA'DAN ÖNEMLİ İMZA!

Teknosa, BM Kadının Güçlendirilmesi Prensiplerini imzalayan ilk teknoloji perakende şirketi oldu.

Güncel
TEKNOLOJİNİN KADIN LİDERLERİ ÖDÜLLERİ

Teknolojinin Kadın Liderleri yarışmasının kazananları belli oldu.

Güncel
YOLUMUZA IŞIK TUTANLAR

Türk Bilişim Sektöründe Kadın Yöneticiler

Güncel
CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE ENERJİ SEKTÖRÜ

Toplumsal cinsiyet eşitliği enerji sektörünün gündemine giriyor

Güncel
SANAYİ ÜRETİMİNDEKİ CANLANMA KADIN İSTİHDAMINA YANSIDI

Türkiye’de 2017 yılı boyunca sanayide görülen üretim artışı kadın istihdamını artırdı.