2021 Yönetim Kurulunda Kadın Türkiye Raporu, kadın yönetici oranının hâlâ istenilen seviyede olmadığını ortaya koydu.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu'nun çevrimiçi düzenlenen ‘9. Türkiye Kadın Direktörler Konferansı’nda açıklanan 2021 Yönetim Kurulunda Kadın Türkiye Raporu, kadın yönetici oranının hâlâ istenilen seviyede olmadığını, bu alanda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanamadığını ortaya koydu. Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Proje Yöneticisi Sevda Alkan'ın açıkladığı rapora göre; borsaya açık şirketlerin (BIST) yönetim kurullarında yer alan kadınların oranında ilerleme kaydedilmedi. Minimum kadın üye oranı olan yüzde 25'i yakalayan 89 şirket tüm şirketlerin sadece yüzde 21'ini oluşturdu. En az 3 kadın üyesi olan 46 şirket, tüm şirketlerin sadece yüzde 10'u. Çalışmada, 374 şirketin henüz karar mekanizmalarında etkin toplumsal cinsiyet çeşitliliğini sağlayamadığı vurgulandı. BIST'e kayıtlı şirketlerin sadece 34'ünün yönetim kurulu başkanı kadın ve sadece 16'sının yönetim kurulunda yer alan CEO'su kadın.

2021’de 2870 direktör atandı

BIST'e kayıtlı olan 420 şirketin pay sahipleri, 2021 yılı genel kurullarında yönetim kurullarına 2870 direktör atadı. Bu direktörlerin yüzde 30'unu bağımsız yönetim kurulu üyeleri oluşturdu. Kadın üye oranı ise 2020'deki yavaş iyileşmenin aksine yüzde 16.7'ye düştü. Geçen yıl da 420 şirketin 134'ünün yönetim kurullarının tamamı erkeklerden oluştu. Bu şirketlerin oranı yüzde 33.8'den yüzde 33.1'e düştü. Yine geçen yıl 479 kadının yüzde 39'u hâkim ortak olan ailelerin üyeleri arasından seçildi. Cam tavanı kırarak yönetim kurullarına seçilen 292 kadın, BIST'e kayıtlı şirketleri yönetim kurulu üyeliklerinin sadece yüzde 10'unu oluşturdu. BIST-100 Endeksi’nde işlem gören şirketlerin yönetim kurulundaki kadın oranı 2020’de yüzde 15.6 iken geçen yıl yüzde 15.3'e düştü. 2021’de BIST 100’de yer alan 25 şirketin yönetim kurullarının tamamı erkeklerden oluştu.

 

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.