Alan Turing Enstitüsü'nün verilerine göre, risk sermayesi finansmanının sadece yüzde 3'ü kadın girişimcilere gidiyor.

İngiltere merkezli The Alan Turing Enstitüsü'nün Kadınlar Veri Bilimi ve Yapay Zekâ ekibinin yaptığı araştırma yapay zekâ (YZ) sektöründe kadın girişimcilerin finansman açısından karşılaştığı zorlukları vurguluyor. Çalışmanın bulgularına göre; 2012-2022 arasında, risk sermayedarlarından alınan verilere göre, YZ alanında yatırım yapanların %80'i tamamı erkek ekipler tarafından toplandı. İngiltere'de, kadın girişimcilerin oluşturduğu tamamı kadın ekiplerinin toplam sermaye kazancı sadece yüzde 0.3. Kadın girişimcilerin liderliğindeki YZ şirketlerinin ortalama sermayesi, tamamı erkek kurucu ekiplerinkinin altı katından daha az.

Yapay zekâ öğreniyor ve yansıtıyor

Yatırımlardaki bu eşitsizlik, özellikle makine öğrenimi gibi alanlara artan ilgi ile The Alan Turing Enstitüsü'nün Kadınlar Veri Bilimi ve Yapay Zekâ ekibinin yaptığı neden oluyor. Finansman eşitsizliğinin, YZ tabanlı araç ve yazılımlardaki önyargıları pekiştirme potansiyeli bulunuyor. Son birkaç yıldır yapay zekâ ve cinsiyet ayrımcılığı üzerine yapılan araştırmalar, bu alandaki sıkıntıya işaret ediyordu. Yapay zekâ, cinsiyet önyargıları öğreniyor ve yansıtıyor. Geliştiricilerin ve veri seti oluşturanların bilinçsiz önyargılarını içerebileceği için yapay zekânın cinsiyetçi eğilimler göstermesi riski uzun zamandan beri tartışılıyor.

Çözüm ne?

Araştırma, kadın girişimcilere daha fazla destek sağlamak için çeşitli çözüm önerileri sunuyor. Kadınları işe almak, becerilerini geliştirmek, elde tutmak ve terfi ettirmek için teşvik ve hedefler belirlenmesi bunlardan biri. Şirket kültüründe dahil edici bir yaklaşımın teşvik edilmesi de önem taşıyor. Kadın girişimcileri yatırımcılar ve sektördeki diğer önemli aktörlerle buluşturan mentorluk ve ağ programlarının desteklenmesi, kızların STEM (fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanlarında eğitime teşvik etmek de öneriler arasında yer alıyor.

 

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.