Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi, ‘Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması’nın 2020 yılı sonuçlarını açıkladı. Buna göre; kadınların en önemli sorunu şiddet…

Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi, bu yıl altıncısı yapılan ‘Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Ocak-Şubat aylarında İstanbul başta olmak üzere toplam 23 ilde, 18 yaş ve üzeri kadın-erkekten oluşan 1216 kişi ile gerçekleştirilen araştırma, Türkiye genelinde kadınların toplum içinde yaşadığı en büyük sorunun yüzde 66 oranı ile ‘şiddet’ olduğunu ortaya koydu. 2019 yılı analizlerinde yüzde 60 olan bu oran, 1 yıl içinde yüzde 6 artış göstermiş oldu. Erkeklerin yüzde 63’ü de kadının yaşadığı en önemli sorunun şiddet olduğunu belirtti. Araştırma; "Aile içi şiddet boşanma için yeterli bir sebeptir" diyenlerin oranının yüzde 79'a yükseldiğini ortaya koydu. Bu oran 2019’da yüzde 74 idi.

Ailenin devamı için şiddet göz ardı edilebilir mi?

Araştırmanın ortaya koyduğu çarpıcı sonuçlardan biri; ‘Bir erkek, ailesinin dirlik ve düzeni için zaman zaman şiddete başvurabilir’ görüşüne verilen yanıt oldu. Bu görüşe onay veren kişilerin oranı 2016'da yüzde 14 iken, 2020’de yüzde 4’e düştü. Ailenin devamı için şiddetin görmezden gelinebileceğine dair görüş, 2016'da katılımcıların yüzde 18'i tarafından onaylanmışken, 2020'de bu düşünceye katılanların oranı yüzde 8'e geriledi.

Çalışan anne algısı

Araştırmaya göre; annenin çalışmasının çocuk üstünde olumlu etkisi olduğu görüşüne katılan kadınların oranı yüzde 64, erkeklerin oranı ise yüzde 54.  Annesi çalışan çocukların daha özgüvenli olduğuna ve kendi ayakları üzerinde durabildiğine inananların sayısı artış gösteriyor. Bu oran; kadınlarda yüzde 63, erkekler de ise yüzde 50’de seyrediyor.

İş yaşamında kadın

Kadınların iş yaşamında karşılaştığı zorlukları da ortaya koyan araştırmada, ankete katılan 3 bin 92 kadının 1424'ü, yani yüzde 46'sı bugüne dek hiç çalışmadığını ifade etti. Çalışmayı bırakan kadınların yüzde 44'ü, aile izni veya bakım sorumluluklarına destek verilmemesi, yüzde 13'ü ise işten atılma veya güvenli çalışma ortamı sağlanmaması sebebiyle işi bıraktıklarını belirtti.

Çocuk bakımında babanın rolü artıyor

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması; çocuklarının bakımına katkıda bulunan babaların sayısında geçtiğimiz yıllara oranlara artış olduğunu da ortaya koydu. 2019'da çocuklarıyla düzenli olarak ilgilenen babaların oranı yüzde 42'lerde iken bu oran 2020'de yüzde 51'e yükseldi. Araştırmanın son beş yıllık verileri, 25-35 yaş arası babaların, çocuklarının bakımına, yaşlı babalara kıyasla daha fazla katkıda bulunduğunu ortaya koyuyor. Genel anlamda babaların yaşı arttıkça çocuklarıyla daha az ilgilendikleri, 25-35 yaş arası babaların yüzde 11.6'sının çocuklarıyla hiç ilgilenmedikleri, 51 yaş ve üstü babalarda ise bu oranın yüzde 20.9'a çıktığı görüldü. 25-35 yaş arası babaların yüzde 10.9'u çocuklarıyla hiç oynamadığını ifade ederken, bu oran 51 yaş ve üzeri babalarda yüzde 31.1 oldu. Araştırma, eğitim seviyesi yükseldikçe babaların çocuklarının bakımında daha aktif rol aldıklarını da ortaya koyuyor.

Raporun tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

İLGİLİ YAZILAR

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinde Arz ve Talep Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE'DE KADIN

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de Kadın Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU

Dünya Bankası - Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Mevcut Durumu Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2018

Dünya Bankası - Women, Business and the Law 2018 Raporu

Standartlar ve İlkeler
WEPs 1. PRENSİP

WEPs'in birinci prensibi, toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanmasına odaklanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
THE BUSINESS CASE FOR EMPLOYER SUPPORTED CHILD CARE

IFC - The Business Case for Employer Supported Child Care Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK

ILO - World Employment and Social Outlook Raporu

Raporlar ve Yayınlar
WOMEN AND MEN IN THE INFORMAL ECONOMY

ILO - Women and Men in the Informal Economy

Raporlar ve Yayınlar
THE PURSUIT OF GENDER EQUALITY

OECD - The Pursuit of Gender Equality Raporu

Raporlar ve Yayınlar
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KARNESİ

TEPAV - Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi

Raporlar ve Yayınlar
İŞ DÜNYASINDA KADIN

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler Raporu

Raporlar ve Yayınlar
PROMOTING THE CARE ECONOMY

UN WOMEN - Promoting women’s economic empowerment: Recognizing and investing in the care economy

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN WOMEN - Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Güncel
OSB'LERDE KREŞLER KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

Sanayide kadın istihdamını artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için OSB’lerde kreş sayısının artırılmasına çalışılıyor.

Raporlar ve Yayınlar
GENDER EQUALITY AND BIG DATA

UN WOMEN - Gender Equality and Big Data: Making Gender Data Visible

Raporlar ve Yayınlar
MAKING INNOVATION AND TECHNOLOGY WORK FOR WOMEN

UN WOMEN - Making Innovation and Technology Work for Women

Raporlar ve Yayınlar
GLOBAL GENDER GAP REPORT

World Economic Forum - The Global Gender Gap Report

Raporlar ve Yayınlar
"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYETİ YÜKSEK"

Dünya Bankası'nın "Gerçekleşmeyen Potansiyel: Gelirde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yüksek Maliyeti" raporunda yaşam boyu gelirlerdeki farktan kaynaklanan ekonomik kayıplar hesaplanıyor.

Raporlar ve Yayınlar
OECD TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ RAPORU

OECD'nin yeni raporu, cinsiyet eşitsizliğinin tüm gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde ve toplumsal yaşamın her alanında görüldüğünü belirtiyor.